Kardiorenální syndrom příznaky projevy symptomy příčina léčbaKardiorenální syndrom (anglicky cardiorenal syndrome) je postižení srdce a ledvin, kdy onemocnění jednoho z těchto dvou orgánů vede k postižení toho druhého. Dle klasifikace se rozlišuje 5 skupin – akutní kardiorenální, chronický kardiorenální, akutní renokardiální, chronický renokardiální a sekundární kardiorenální syndrom, kdy jsou srdce i ledviny postiženy jiným systémovým onemocněním. Za vznikem tohoto syndromu stojí zřejmě hned několik mechanismů – snížené prokrvení ledvin při srdečním selhání, poruchy v systému renin-angiotenzin-aldosteron, aktivace sympatiku, zvýšený centrální žilní tlak a anemie (chudokrevnost).

Kardiohepatální syndrom příznaky projevy symptomy příčina léčbaKardiohepatální syndrom (anglicky cardiohepatic syndrome) je postižení jater při chronickém srdečním selhání. Jeho příčinou je zejména nedostatečné prokrvení (perfuze) a okysličení (oxygenace) jater a dále zvýšený tlak v pravostranných srdečních oddílech a s tím související městnání krve v játrech. Tyto dva mechanismy současně vedou k poškození jaterních buněk (hepatocytů).

hluboka_flebotromboza_obrazek.jpgJako flebotrmbózu označujeme stav, kdy dochází k zánětu hlubokých žil dolních končetin se vznikem krevní sraženiny - trombózy. Situace se významně častěji vyskytuje u dlouhodobě ležících osob nebo u lidí s varixy ("křečovými žilami"). K nemoci jsou také náchylnější lidé po operaci, ženy po porodu.

___

___

jak-se-projevuje-flebitida-hluboka-flebotromboza-zanet-zil-priznaky-projevy-symptomyZánět žil (latinsky flebitis, flebitida) je onemocnění, které může pacienta ohrozit na jeho životě embolizací do plic (plicní embolie). Choroba se často vyskytuje v místě, kde je krevní sraženina. Za zpomalení průtoku cévou, poškozením cévní stěny nebo změny vlastností krve odpovídá mnoho faktorů. K příčinám onemocnění patří např. dlouhodobá nehybnost (jízda motorovými vozidly), delší stání, sezení, obezita, poruchy srážlivosti krve, nádorová onemocnění, poranění končetin, chirurgické výkony, těhotenství, užívání hormonální antikoncepce, létání letadlem.

___

___

embolizace-plic-plicni-embolie-priznaky-projevy-symptomyPlicní embolie (anglicky pulmonary embolism) je závažné, život ohrožující postižení kradiovaskulárního systému, které znemožňuje normální průtok odkysličené krve do plic. Závažnost plicní embolizace je přímo úměrná velikosti embolu. Plicní embolie mají vždy nejistou až špatnou prognózu. Menší sraženiny je možné "rozpustit", větší sraženiny vedou často k rychlému úmrtí (mají fatální následky). Zdrojem embolizace jsou nejčastěji žíly dolních končetin.

___

___

jak-se-projevuji-bercove-vredy-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieBércový vřed (latinsky ulcus cruris venosum, anglicky ulcer of leg) je cévní onemocnění projevující se různě velikou, lokalizovanou ztráta kožní a podkožní tkáně, případně i jiných – hlouběji uložených tkání. Příčinou je těžší stupeň chronické žilní nedostatečnosti – městnající krev má za následek ischemii (neprokrvení, neokysličení) lokálních tkaní a tím jejich odumření (nekrózu).

___

___

vydut_aorty_priznaky_projevy_klinicke_symptomy.jpg

Změny na hlavní tepně vedoucí krev ze srdce do všech dalších částí těla, mohou mít zcela fatální následky pro život. U pacientů postižených výdutí srdečnice dochází v 50% k úmrtí, dalších 50% pacientů je včas odhaleno a léčeno operativně. Z tohoto hlediska považujeme toto onemocnění za velmi nebezpečné a nevyzpitatelné.
___
___

jak-se-projevuje-nizky-krevni-tlak-hypotenze-priznaky-projevy-symptomyDlouhodobě opakovaně naměřené hodnoty, nižší než 100/60 mm Hg (torru) se označují jako hypotenze. Opakovaně měřený tlak krve nad 140/90 je pak hypertenze. Chronicky snížený krevní tlak je důsledkem poruchy regulačních mechanismů, které jsou zodpovědné za řízení krevního tlaku. Jde často o onemocnění periferních nervů. K poškození může dojít při cukrovce, vlivem nedostatku vitamínů nebo u alkoholiků. K chronické hypotenzi vedou i poruchy orgánů s vnitřní sekrecí, které ovlivňují dostatečný krevní tlak.

___

___

jak-se-projevuje-srdecni-selhani-selhavani-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieSrdeční selhání je stav kdy srdce není schopno udržet takový srdeční výdej krve, aby pokrývalo objemově potřeby organismu. Jednoduše řečeno můžeme tedy říci, že nedostatečně plní funkci svalové pumpy. Srdeční slabost či selhání klasifikujeme podle různých hledisek. Dle rychlosti selhání na akutní čí chronické, dle selhávající komory na pravostranné, levostranné či oboustranné.  

___

___

obstrukcni_choroba_dolnich_koncetin_priznaky_projevy.jpgBolesti nohou (dolních končetin) při ucpání cév na dolních končetinách je nepříjemné a bolestivé onemocnění, které do jisté míry pacienta invalidizuje především z důvodu chůze, která se po krátké době stává bolestivou.

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny