zvysena hladina prolaktinu hyperprolaktinemie priznaky projevyHyperprolaktinémie (anglicky hyperprolactinemia) - rozumíme jí zvýšení sérových koncentrací prolaktinu nad horní hranici příslušné normy. Můžeme ji rozdělit na hyperprolaktinémii fyziologickou a patologickou. Patologickou hyperprolaktinémií označujeme trvale zvýšené sérové koncentrace prolaktinu mimo období těhotenství a laktace (kojení).

___

___

Prolaktin je hormon nezbytný pro rozvoj mléčné žlázy a pro laktaci u všech savců. U žen i mužů působí prolaktin na reprodukční funkce inhibičně. Nejčastější příčinou patologické hyperprolaktinémie jsou prolaktin produkující adenomy hypofýzy (prolaktinomy). Častou příčinou hyperpolaktinémie bývá i užívání některých léků (např. neuroleptika, tricyklická antidepresiva, centrálně působící antihypertenziva, opiáty a další).

Diagnostika - správná diagnóza je nezbytná pro stanovení správného léčebného postupu těchto pacientů a je založena na pečlivé anamnéze, včetně anamnézy farmakologické, spolehlivém stanovení sérových koncentrací prolaktinu a zobrazení hypotalamo-hypofyzární oblasti.

Léčba - způsob léčby je závislý jak na příčině tak na důsledcích zvýšené hladiny prolaktinu v krvi. Medikamentózní léčbu obvykle zahajujeme u neplodných žen, u žen s nepravidelnostmi menstruačního cyklu, u žen s galaktorheou a u mužů. Pokud je příčinou mikro- či makroprolaktinom, je obvykle vysoce účinné podávání léků v tabletách, které snižují tvorbu prolaktinu. Pokud je příčinou pseudoprolaktinom, musí se obvykle neurochirurgicky odstranit.

 

Jak se projevuje zvýšená hladina prolaktinu v krvi (krevním séru), jak se projevuje hyprprolaktinémie - příznaky, projevy, symptomy

U žen:

 • neplodnost (z důvodu anovulace)
 • nepravidelnosti menstruačního cyklu až ztráta menstuace
 • vzácně naopak hypermenorea (nadměrně silné krvácení)
 • galaktorhea (výtok z prsů více či méně charakteru mateřského mléka)
 • snížení libida
 • dyspareunie (nepříjemné až bolestivé pocity ženy během soulože)

U mužů:

 • gynekomastie (růst prsů)
 • poruchy erekce
 • neplodnost
 • pokles libida a potence
 • snížení objemu ejakulátu
 • galaktorhea (výtok z prsů)

U obou pohlaví:

 • nárůst hmotnosti
 • retence (zadržování) tekutin
 • psychické změny
  • emoční labilita
  • úzkosti
  • únavnost

 

Hyperprolaktinémie - obrázky, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny