zlodejsky-fenomen-subclavian-steal-syndrom-priznaky-projevy-symptomySubclavian steal syndrom (zkratka SSS, anglicky subclavian steal syndrome, česky zlodějský fenomén) je stav, při kterém nedochází k dostatečnému průtoku krve podklíčkovou tepnou (a. subclavia). Toto je zapříčiněno její obliterací (ucpáním). Vzhledem k tomu, že je podklíčková tepna uzavřena, krev se do horní končetiny musí dostávat z jiného zdroje a to především z vertebrálních tepen, což však probíhá na úkor oběhu krve v mozku.
___
___

Za normálních okolností teče krev z aorty jak do mozku, tak do podklíčkových tepen a zásobuje tak rovnoměrně mozek i obě horní končetiny. V případě SSS dochází k ucpání jedné z cév zásobující končetiny. Tato krev se tak do končetiny dostává zpětným tokem z mozkových tepen, čímž ubírá mozku krevní zásobení. Příčinou vzniku bývá ateroskleróza, tzv. krční žebro, Takayasuova arteritida. Výskyt je častější u mužů.

Diagnostika se provede na základě ultrazvukového vyšetření, CT zobrazení cév a angiogramu.

Léčba je chirurgická. Principem je roztáhnutí ucpané cévy balónkem či stentem.

 

Jak se projevuje zlodějský fenomén (subclavian steal syndrome, fenomen) - příznaky, projevy, symptomy

 • poslechově pozorujeme šelest v nadklíčkové jamce na příslušné straně

 • svalová slabost končetiny

 • pocit chladu

 • brnění

 • bolesti vázané na práci končetiny

 • pulz v supraklavikulární jamce nebývá hmatný, na periferních tepnách je oslabený nebo chybí

 • červené nebo bílé skvrny na končetině související se špatným průtokem

 • presynkopa (pocit na omdlení)

 • synkopa (mdloba)

 • neurologické deficity

 • problémy s pamětí

 

Zlodějský fenomén (subclavian steal syndrome, fenomen) - fotografie, obrázek


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny