hypertenzni-krize-priznaky-projevy-symptomy.jpgHypertenzní krize je nejčastěji komplikací neléčené nebo nedostatečně léčené dlouhodobé hypertenze, event. po přerušení její léčby (např. rebound fenomén po vynechání clonidinu). Může však také jít o první projev onemocnění (např. u feochromocytomu, těhotenské gestózy, stenózy renální tepny, akutní glomerulonefritidy apod.). Jako akutní neurogenní hypertenze se může objevit po úrazech hlavy, subarachnoidálním krvácení, může také doprovázet akutní infarkt myokardu nebo perioperační stavy.
___

wolffuv-parkinsonuv-whiteuv-syndrom-wpw-priznaky-projevy-symptomyWolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom (anglicky Wolff–Parkinson–White syndrome, zratkou WPW) je kardiologické onemocnění. Jde o typ srdeční arytmie s předčasnou aktivací srdeční komory cestou přídatného svazku převodního systému srdce, tzv. Kentova svazku. Toto onemocnění je převážně vrozené a patří k tzv. preexcitačnímu typu arytmie. Tuto poruchu poprvé popsal americký kardiolog Louis Wolff. Ze získaných příčin může WPW syndrom způsobit např. endokarditida nebo myokarditida.
___
___

syndrom-komprese-panevni-zily-may-thurneruv-syndrom-priznaky-projevy-symptomy-2May-Thurnerův syndrom (anglicky iliac vein compression syndrome, May-Thurner syndrome) je způsoben kompresí společné pánevní žíly (vena iliaca communis), která je utlačována společnou pánevní tepnou (arteria iliaca communis). Tato tepna intimně naléhá na pánevní žílu a může ji vzhledem k rozdílnosti ve stavbě cévní stěny a tlakovému gradientu komprimovat, často proti tělu obratle.

___

___

jak-se-pojevuje-syndrom-Klippel-Trenaunay-priznaky-projevy-symptomy-5Syndrom Klippelův Trénaunayův (anglicky Klippel Trenaunay syndrome) je vrozená anomálie postihující dolní končetinu. Jedná se o hypoplazii či aplázii (nevyvinutí či chybění) hlubokého žilního systému končetiny, kdy je povrchový žilní systém zachován. Potíže přicházejí obvykle až v dospělosti. Diagnostika se realizuje pomocí flebografie (kontrastní RTG zobrazení žil postižené končetiny). Léčba: terapie je symptomatická – elastické banzáže postižené končetiny, ošetření lokálních ulcerací (vředů). 

___

___

jak-se-projevuje-srdecni-tamponada-priznaky-projevy-symptomyTamponáda srdce (srdeční tamponáda) je definována jako rychlé nahromadění tekutiny v osrdečníku (perikardiální dutině, perikardiálním vaku), omezující plnění komor natolik, že je život ohrožující v důsledku zhroucení cirkulace v důsledku snižování srdečního výdeje. Nejčastější příčinou jsou metastatická postižení perikardu (osrdečníku) při nádorovém onemocnění plic, další příčinou může být ruptura myokardu poškozeného předchozím infarkterm. 

___

___

jak-se-projevuje-cor-pulmonale-priznaky-projevy-symptomy-ioCor pulmonale je termín, který značí chorobné zvětšení svaloviny a objemu pravé srdeční komory. Příčinou je plicní hypertenze v důsledku plicních onemocnění (CHOPN, plicní fibróza) nebo akutní plicní embolie. Porucha funkce pravé srdeční komory může zahrnovat celou škálu stavů od mírných poruch až po úplné srdeční selhávání.

___

___

jak-se-projevuje-tromboza-mezentericke-arterie-priznaky-projevy-symptomyTrombóza mezenterické arterie - velmi laicky řečeno "ucpaná tepna zásobující krví střeva" (anglicky mesenteric artery occlusion, thrombosis) je stav, kdy dojde ke koagulaci (sražení) krve v horní mezentrické tepně za vzniku trombu. Tato tepna zásobuje krví tenké, slepé a tlusté střevo, dále se podílí také na zásobení části slinivky břišní a ev. části žaludku. Ucpání mezenterické tepny krevní sraženinou má za následek ischemii (nedokrevnost) ve výše jmenovaných oblastech.

___

___

fibriliace_sini_srdce_priznaky_projevy_symptomy.jpgFibrilaci síní řadíme mezi poruchy srdečního rytmu. Příčinou je jakési  kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních síních po měnících se okruzích. Činnost síní je absolutně nepravidelná a chaotická a vyznačuje se množstvím nepravidelných kontrakcí různých skupin svalových buněk předsíní. Vyskytuje se ve formě záchvatu nebo je trvalá. Mezi nejčastější příčiny fibrilace síní patří ischemická choroba srdeční, intoxikace, hypertyreóza (zvýšená činnost štítné žlázy), vady mitrální chlopně.
___
___

povrchovy-zanet-zil-thrombophlebitis-superficialis-priznaky-projevy-obrazek-fotografie-66Thrombophlebitis superficialis (Mondorova nemoc, povrchový zánět žil, Mondor's disease, Mondor's syndrome of superficial thrombophlebitis) vzniká nejčastěji v „křečových“ žilách, tzv. varikózně změněných. Nejčastěji bývá postižena žíla dolních končetin. Onemocnění není nějak vážné a snadno léčitelné.
___
___

syndrom-karotickeho-sinu-priznaky-projevy-symptomySyndrom karotického sinu (anglicky carotic/carotid sinus hypersensitivity, CHS) je reakce baroreceptoru, který se nachází na krkavici, která je způsobena nadměrnou stimulací tohoto baroreceptoru. Následkem této reakce je snížení průtoku krve v mozku a tím vznikají závratě ad. symptomy. Tento syndrom se vyskytuje především u starších mužů a je častou příčinou nevysvětlitelných pádů, náhlého snížení krevního tlaku či mdlob.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny