Zánět ledvin glomerulonefritida glomerulonefritis příznaky projevy symptomy příčina léčbaGlomerulonefritidy (anglicky glomerulonephritis) je velká a velmi různorodá skupina onemocnění postihujících ledvinné glomeruly, což jsou klubka vlásečnic uvnitř ledvinných tělísek sloužící k filtraci krve a vzniku primární moče. Za jejich vznikem může stát celá řada příčin – genetické, metabolické a hemodynamické, př. ateroskleróza ledvinných tepen, a vrozené poruchy. Glomerulopatie můžeme rozdělit na ty s imunopatologickým podkladem, které nazýváme glomerulonefritidy, a neimunitně podmíněné, související s tzv. glomerulosklerózou.

Renální tubulární acidóza příznaky projevy symptomy příčina léčbaRenální tubulární acidóza (RTA, anglicky renal tubular acidosis) je skupina onemocnění ledvin, jejichž společným znakem je porucha vylučování kyselin močí, čímž dochází k jejich hromadění v organizmu a tzv. metabolické acidóze. Rozlišujeme 4 typy RTA. 1. typ, tzv. distální, je způsoben poruchou exkrece vodíkových kationtů (H+) v distálním tubulu, 2. typ, tzv. proximální, vzniká při poruše reabsorpce bikarbonátových iontů v proximálním tubulu. 3. typ je smíšený a 4. se vyskytuje při nedostatku hormonu aldosteronu, špatné odpovědi na něj, nebo při selhávání ledvin (renální insuficienci).

extrofie mocoveho mechyre priznaky projevy symptomy pricina lecbaExtrofie močového měchýře (anglicky bladder exstrophy) je vzácná vrozená vada charakterizovaná výhřezem močového měchýře skrz defekt na přední ploše stěny břišní. Sliznice močového měchýře se otevírá směrem ven. Jedná se o poruchu vrůstání mezodermu při uzávěru břišní stěny, nebo při uzávěru kloaky, během nitroděložního vývoje plodu.

__

__

gitelmanuv syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaGitelmanův syndrom (anglicky Gitelman syndrome) je vzácné onemocnění ledvin patřící mezi tubulopatie, tedy poruchy ledvinných tubulů. Jde o autozomálně recesivně dědičnou chorobu ovlivňující transport iontů v distálním tubulu, která se projevuje především jako hypokalémie (snížená hladina draslíku v krvi), hypomagnezémie (snížená hladina hořčíku v krvi), metabolická alkalóza s normálním nebo nízkým krevním tlakem.

___

parureza stydlivy mechyr priznaky projevy symptomy pricina lecba obrazekParuréza, neboli stydlivý močový měchýř (anglicky paruresis, shy-bladder) je druh sociální fobie, který se projevuje jako nemožnost močení, pokud jsou na blízku další osoby, a to jak na veřejných místech, tak i doma. Obtížné močení či úplná nemožnost se může objevit i při časovém presu, nebo na toaletě v jedoucím dopravním prostředku.

___

___

analgeticka nefropatie priznaky projevy symptomyAnalgetická nefropatie (anglicky analgesic nephropathy) je poškození ledvin způsobené dlouhodobým užíváním léků proti bolesti. Léky ze skupiny volně prodejných nesteroidních protizánětlivých látek, jako jsou acylpyrin (Aspirin), ibuprofen (Ibalgin) atd., poškozují ledviny snížením průtoku krve hluboko ve tkáni ledvin.
___
___

glomerulonefritida-zanet-ledviny-priznaky-projevy-symptomyGlomerulonefritidy (anglicky glomerulonephrosis) jsou zánětlivá onemocnění, která postihují základní funkční jednotku ledviny – glomerulus. Glomerulus je vlastně klubíčko tepen, přes které protéká krev, která je filtrována. Většina glomerulonefritid vzniká na podkladě přehnané imunitní reakce organismu.

___

___

alportuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyAlportův syndrom (anglicky Alport syndrome) patří mezi dědičná onemocnění. Alportův syndrom postihuje ledviny, konkrétně je postižena jejich glomerulární část. Toto postižení je zapříčiněno špatnou tvorbou kolagenu s následným ztenčením bazálních membrán glomerulů. Takto ztenčená bazální membrána je náchylná ke změnám struktury. Může dojít například k jejímu rozvolnění.
___
___

iga-nefropatie-bergerova-nefropatie-priznaky-projevy-symptomyIgA nefropatie (Bergerova nefropatie, anglicky IgA nephropathy, Berger's disease) - toto onemocnění se řadí mezi chronická onemocnění ledvin. Poprvé byla IgA nefropatie popsána v roce 1968 Jeanem Bergerem. Jean Berger byl Pařížský patolog.
___
___

hemolyticko-uremicky-syndrom-hus-priznaky-projevy-symptomyHemolyticko-uremický syndrom (HUS, hemolytic-uremic syndrome, haemolytic-uraemic syndrome) je onemocnění, pro které je charakteristické akutní selhání ledvin, anémie, snížený počet krevních destiček a různý stupeň orgánového poškození. Podle toho, jestli je doprovázen průjmem jej můžeme dělit na D-pozitivní, který je velmi častý, a D-negativní, který se vyskytuje v pouhých 10% případů.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny