chilaiditiho-syndrom-priznaky-projevy-symptomyChilaiditiho syndrom (anglicky Chilaiditi syndrome) je označení pro vzácnou anatomickou odchylku. Ve většině případů se tato odchylka nijak klinicky neprojevuje, ovšem pokud se projeví, může znamenat citelné komplikace pro pacienta. Příčina tohoto onemocnění není dosud zcela jasná.
___
___

Podstata Chilaiditiho syndromu spočívá v tom, že se klička tlustého střeva vtěsná do prostoru mezi bránicí a horní plochou jater. Tomuto by za normálních okolností vůbec nemělo docházet, jelikož bránice naléhá na játra velmi těsně. Bylo vypozorováno, že k Chilaiditiho syndromu dochází častěji u lidí s dlouhým tlustým střevem a u těch, kteří trpí nějakým jaterním onemocněním. Doposud však tato hypotéza nebyla potvrzena.

Na Chilaiditiho syndrom se přichází většinou náhodně, jelikož jak bylo uvedeno výše, nepůsobí většinou žádné potíže. Diagnóza se stanovuje na základě rentgenového vyšetření břicha, kdy je zřetelně viditelné střevo naplnění vzduchem pod bránicí.

Léčba je zaměřená na potlačení příznaků. Pokud takto umístěné střevo nepůsobí pacientovi komplikace, není nutné nějak léčebně zasahovat. Pokud však nastanou komplikace, jako je zaškrcení kličky, je nutné chirurgické řešení, kdy chirurg musí střevo uvolnit eventuálně i tuto postiženou část odstranit.


Jak se projevuje Chilaiditiho syndrom - příznaky, projevy, symptomy

  • klička střeva mezi játry a bránicí se vůbec nemusí projevovat

  • pokud dojde k rotaci kličky a jejímu zaškrcení, působí to komplikaceněkdy bolesti na hrudi

    • střevní neprůchodnost

    • zvracení

    • bolesti břicha

  • utlačení pravé plíce

  • dušnost


Chilaiditiho syndrom - obrázky, fotografie


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny