toxoplazmoza v tehotenstvi priznaky projevy symptomyJe nejčastější parazitámí zoonóza v ČR. Původcem je prvok Toxoplasma gondii. Definitivním hostitelem původce je kočka a infikována je řada domácích i divokých zvířat. Člověk se nakazí požitím tkáňových cyst v nedostatečně tepelně upraveném mase a/nebo potravou kontaminovanou oocystami (hlínou či jinak znečištěná zelenina, padané ovoce aj.).

___

___

 

mukormykoza zygomykoza fykomykoza priznaky projevy symptomyMukormykóza (anglicky mucormycosis) je vzácné infekční onemocnění způsobené vláknitými houbami řádu Mucorales, kam patří například rody Rhizopus, Absidia, Mucor, Rhizomucor a další. Tyto organizmy se běžně vyskytují v půdě a tlejícím materiálu. Ohroženi jsou těžce nemocní pacienti, a to zejména s AIDS, diabetem (při ketoacidóze), leukémií, lymfomem, po transplantaci kostní dřeně, či s jiným vážným imunodeficitem (poruchou obranyschopnosti).

___

___

alveokokoza alveolarni hydatidoza priznaky projevy symptomyAlveokokóza (alveolární hydatidóza, anglicky alveolar hydatid disease) je závažná helmintozoonóza ohrožující život člověka. Helmintozoonóza je onemocnění vyvolané parazitujícími červy, které je přenosné ze zvířete na člověka. Původcem alveokokózy je larvální stádium tasemnice Echinococcus multilocularis.

___

___

myiaza priznaky projevy symptomyMyiáza (anglicky myiasis) představují parazitární onemocnění, které se vyskytují zejména v zemích tropické Afriky a Ameriky. Larvy některých much pronikají do tkání a alespoň po určitou dobu se živí odumřelými tkáněmi hostitele, popřípadě jím pozřenou potravu.

___

___

cysticka echinokokoza hydatidoza priznaky projevy symptomyCystická echinokokóza (cystická hydatidóza, angl. hydatic disease, echinococcosis) je parazitární onemocnění způsobené larválním stádiem tasemnice měchožila zhoubného (Echinococcus granulosus). Člověk je náhodně nakažen nejčastěji psem, v jehož střevě žije dospělá tasemnice a vylučuje vajíčka. Larva se dostává krevní cestou nejčastěji do jater, plic nebo mozku.

___

___

ameboza priznaky projevy symptomyAmebóza (anglicky amoebiasis, amebiasis, entamoebiasis)  je parazitární onemocnění způsobené střevním prvokem Entamoeba histiolytica. Zdrojem jsou nosiči amébových cyst a přenos je přes kontaminovanou potravou nebo vodou. Výskyt je celosvětový, ale nejvíc je v tropech a subtropech.

___

___

giardioza lamblioza priznaky projevy symptomyGiardióza (lamblióza, anglicky giardiasis) je celosvětově rozšířené parazitární onemocnění způsobené střevním prvokem Giardia intestinalis. Giardia patří mezi nejčastějšího původce střevních parazitárních nákaz v ČR. Prvok osidluje tenké střevo, hlavně dvanáctník (duodenum) a lačník (jejunum).

___

___

motolice priznaky projevy symptomyParazitární nákazou motolicemi se nazývá schistosomiáza (starší název bilharióza, anglicky schistosomiasis, “snail fever”) je tropická parazitární nemoc, jejímž původcem je krevní motolice rodu Schistosoma (krevnička). Parazitní červy přežívají v žilách zásobujících vnitřnosti nebo močový měchýř.
___
___

ricni slepota onchocerciaza priznaky projevy symptomyŘíční slepota (odborně onchocerciáza, anglicky onchocerciasis) je exotická choroba vyvolaná cizopasnými červy (známými také jako hlísti) Onchocercas volvulus. Vyskytuje se v odlehlých oblastech afrického venkova, nejčastěji poblíž vodních toků. Vlasovci se přenáší na člověka štípnutím infikované černé mušky z rodu Simulius.

___

___

dioktofymoza ledvinovec psi priznaky projevy symptomyDioktofymóza (anglicky dioctophymosis) je onemocnění způsobené parazitickou hlísticí Dioctophyme renale, česky Ledvinovec psí. Tento parazit napadá ledviny a vůbec vylučovací soustavu savců. Obvyklými konečnými hostiteli jsou psi a norci, kteří se nakazí při konzumaci ryb.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny