Neuromyelitis optica příznaky projevy symptomy příčina léčba diagnostika vyšetřeníNeuromyelitis optica je vzácné onemocnění v podobobající se roztroušené skleroze mozkomíšní. Postihuje dominantně oční nerv a míchu. Onemocnění je typické spíše pro asijské země. Je to autoimunitní nemoc napadající myelin (tukový obal nervového vlákna). Vyčerpáním rezervních nervových vláken po různé délce trvání choroby má za následek trvalé neurologické postižení. Léze způsobené zánětem u Devicovy choroby jsou odlišné od těch, pozorovaných při roztroušené skleróze. Obdobně jako roztroušená  skleróza probíhá v atakách, ale jsou popsány i případy s jednoatakovým průběhem (jednou a nikdy víc).
___
___

Maligní neuroleptický syndrom příznaky projevy symptomy obrázek fotografieMaligní neuroleptický syndrom (anglicky malignant neuroleptic syndrome) je soubor příznaků vznikající v souvislosti s užíváním neuroleptik (antipsychotik), nebo při náhlém vysazení antiparkinsonik. Jedná se o léčiva sloužící k léčbě hlavně psychóz, dále pak bipolární afektivní poruchy, úzkostí, agresivity či deprese. Maligní neuroleptický syndrom je vzácné, ale závažné onemocnění projevující se hypertermií (zvýšenou teplotou těla) a parkinsonismem - zejména těžkou svalovou ztuhlostí (rigiditou).

Limbická encefalitida příznaky projevy CT MR NMR snímek obrázek příčina léčbaLimbická encefalitida (anglicky limbic encephalitis) je zánětlivé onemocnění limbického systému mozku. Charakteristickými projevy je porucha krátkodobé paměti, epileptické záchvaty, změna osobnosti, úzkosti, deprese, čichové a chuťové halucinace nebo poruchy spánku. Příznaky se rozvíjejí během týdnů až měsíců. Příčina může být infekční, nejčastěji Herpes simplex virus 1 a 2, autoimunitní, nebo se jedná o paraneoplastický projev, kdy toto onemocnění vzniká v souvislosti se zhoubným nádorem, nejčastěji plic, varlete či prsu.

Bickerstaffova autoimunitní kmenová encefalitida příznaky projevy léčba příčina symptomyBickerstaffova autoimunitní kmenová encefalitida (anglicky Bickerstaff's autoimmune brainstem encephalitis, BBE) je autoimunitně podmíněné zánětlivé onemocnění mozkového kmene. Hlavními příznaky je ochrnutí okohybných svalů (oftalmoplegie), porucha koordinace pohybů (ataxie), různé poruchy vědomí a změny odpovědi šlachově-okosticových reflexů. Ve většině případů této nemoci předchází infekce dýchacích cest.

Vrozená necitlivost bolesti kongenitální analgézie příčina léčba příznaky projevyKongenitální analgezie, vrozené necítění bolesti (anglicky congenital analgesia, congenital insensitivity to pain) je velmi nebezpečné vrozené onemocnění způsobující, že postižená osoba necítí fyzickou bolest. Příčinou jsou mutace v několika genech, které ovlivňují činnost sodíkových kanálů, které jsou potřeba pro přenos vzruchu v nervové soustavě, a dále množství nociceptorů, tedy receptorů bolesti.

myelitida zanet michy priznaky projevy symptomy pricina lecbaMyelitida (anglicky myelitis) je zánětlivé postižení míchy. Podle průběhu ji dělíme na akutní a chronickou. V závislosti na etiologii (příčině) rozlišujeme idiopatickou transverzální myelitidu, kdy není možné vypátrat příčinu nemoci, a myelitidy vázané na jiná onemocnění, kam patří záněty míchy např. při roztroušené skleróze, systémových autoimunitních chorobách (např. systémový lupus erytematodes,Sjögrenův syndrom) nebo infekční myelitidy.

Ospalá chřipka - encephalitis lethargica - von economova encefalitida příznaky projevy příčina léčbaEncephalitis lethargica, von Economova encefalitida, epidemická encefalitida (anglicky encephalitis lethargica, sleeping sickness) je onemocnění mozku neznámé etiologie. Známá je především kvůli pandemii, která proběhla na konci 1. světové války v letech 1918 – 1922, první případy se začaly objevovat už v roce 1916. Dnes se jedná o velice vzácné onemocnění, pro které je charakteristický zánět hltanu (faryngitida), po kterém následují různé poruchy spánku, bolest hlavy, horečka, svalová slabost, obrna okohybných svalů a další.

Opsoklonus myoklonus ataxie syndrom příznaky projevy příčina léčbaOpsoklonus-myoklonus-ataxie syndrom, syndrom tančících očí a nohou (anglicky opsoclonus-myoclonus syndrome, dancing eye-dancing feet syndrome) je velmi vzácné neurologické onemocnění. Hlavními rysy jsou rychlé, mimovolní, nepravidelné pohyby očí (opsoklonus), záškuby končetin a trupu (myoklonus) a porucha koordinace pohybů (ataxie). Příčinou může být infekce, nádorové onemocnění (paraneoplastický proces), nebo je neznámá.

Syndrom asymetrickéh pláče příznaky projevy příčina léčbaSyndrom asymetrického pláče, Caylerův kardiofaciální syndrom (anglicky asymmetric crying facial syndrome, Cayler cardiofacial syndrome) je anomálie projevující se částečnou jednostrannou parézou (obrnou) ústního koutku. Příčinou je nedostatečný vývoj (hypoplazie) nebo úplné chybění (ageneze) jednoho z obličejových svalů - stahovače ústního koutku (musculus depressor anguli oris), či poruchy inervace tohoto svalu vzniklé nejčastěji stlačením nervu během porodu.

osmoticky demyelinizacni syndrom centralni pontinni extrapontinni myelinolyza priznaky projevy symptomy pricina lecbaOsmotický demyelinizační syndrom, centrální pontinní a extrapontinní myelinolýza (anglicky osmotic demyelination syndrome, central pontine and extrapontine myelinolysis) je postižení mozku charakterizované rozpadem myelinu (hmota tvořící obal výběžků nervových buněk) některých mozkových struktur (centrální část pontu, thalamu, mozečku, mozkové kůry apod.).

__

__

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny