prediabetes predcukrovka priznaky projevy symptomy obrazek fotografiePrediabetes (anglicky: prediabetes) je v současnosti považován za samostatnou klinickou jednotku s definovanou diagnostikou, patogenezí a klinickým obrazem. Význam spočívá hlavně v potenciálním riziku dalšího rozvoje diabetické poruchy, ale i v jeho rizikovém kardiovaskulárním a onkologickém potenciálu. V minulosti byl pro všechny poruchy metabolismu cukrů, které nesplňovaly kritéria diabetu, používán termín latentní diabetes.

__

__

U termínu prediabetes jsou tyto poruchy jasně kvantifikovány. Riziko vzniku prediabetu a diabetu začíná již od hodnoty glykémie 5,3 mmol/l, zejména, jsou-li přítomny i další známé rizikové faktory, tedy nadváha, rodinná zátěž diabetu 2. typu, syndrom polycystických ovarií a všechny ženy s anamnézou gestačního diabetu.

Diagnostika - prediabetes je asymptomatické onemocnění, charakterizované pouze laboratorními abnormalitami. Mezi diagnostická kritérie se řadí – hodnota glykémie, glykovaného hemoglobinu (HbA1c) nebo výsledek orálního glukózového tolerančního testu.

Léčba, terapie - základem komplexní léčby je poučení a režimová úprava. Pacienta motivujeme k pravidelné fyzické aktivitě. Z farmakoterapie je doporučen pro tyto pacienty metformin.

 

Jak se projevuje prediabetes, předcukrovka - příznaky, projevy, symptomy

  • je to bezpříznakové onemocnění

  • všechny projevy jsou laboratorní, a to:

  • glykémie (koncentrace glukózy v žilní plazmě)

  • nalačno - hraniční glykémie (5,6-6,9 mmol/l)

  • při oGTT - porušená glukózová tolerance (7,8-11,0 mmol/l)

  • zvýšené hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c 39–48 mmol/mol)

 

Prediabetes, předcukrovka - obrázky, fotografie

schématické obrázky budou doplněny v průběhu roku 2019

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny