hypertenzni-krize-priznaky-projevy-symptomy.jpgHypertenzní krize je nejčastěji komplikací neléčené nebo nedostatečně léčené dlouhodobé hypertenze, event. po přerušení její léčby (např. rebound fenomén po vynechání clonidinu). Může však také jít o první projev onemocnění (např. u feochromocytomu, těhotenské gestózy, stenózy renální tepny, akutní glomerulonefritidy apod.). Jako akutní neurogenní hypertenze se může objevit po úrazech hlavy, subarachnoidálním krvácení, může také doprovázet akutní infarkt myokardu nebo perioperační stavy.
___

Hypertenzení krize - symptomatologie

Je to stav, kdy je krevní tlak náhle zvýšen nad hodnoty 230/130 mmHg.
Nemocný v tomto stavu často trpí
 • velkou bolestí hlavy,
 • křečemi,
 • nevolností a zvracením
 • neklid pacienta nebo naopak somnolence (spavost) až kóma (při postižení mozku)

Komplikace hypertenzní krize

Mozek
 • edém mozku,
 • mozkové nebo subarachnoidální krvácení.
Na očním pozadí nacházíme
 • ložiskové hemoragie nebo
 • hypertenzní neuroretinopatii.

Srdečně-cévní projevy jsou charakterizovány
 • dilatací srdečního stínu,
 • levostranným srdečním selháním, vznikem
 • akutního infarktu myokardu,
 • nestabilní anginy pectoris nebo
 • aortální disekce (aneurysmatu).

Renální (ledvinové) postižení vede ke
 • zhoršování funkce ledvin,
 • vzestupu kreatininu až k rozvoji
 • akutního ledvinného selhání.

Podle klinických příznaků a naléhavosti dělíme hypetentní krize na stavy
 • emergentní, bezprostředně život ohrožující nemocného rychlým orgánovým selháním,
 • a na stavy urgentní, kde výrazné zvýšení TK je provázeno orgánovými komplikacemi, ale bez známek bezprostředně život ohrožujícího akutního selhávání funkce orgánů.


Tato krize sice většinou brzy odezní, ale je při ní nutné pacienta hospitalizovat a urychleně zahájit léčbu, neboť hrozí zvýšené riziko srdečního selhání či krvácení do mozku.
Související odkaz:

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny