syndrom hurlerove mukopolysacharidoza i priznaky projevy symptomy pricina lecbaMukopolysacharidóza I, neboli syndrom Hurlerové (anglicky mukopolysaccharidosis type I, Hurler syndrome) je autosomálně recesivně dědičné onemocnění, kdy je snížena aktivita enzymu α-L-iduronidázy. Ten je potřebný při odbourávání mukopolysacharidů dermatansulfátu a heparansulfátu, které se tak hromadí v různých tkáních a orgánech.

___

___

Tíže onemocnění je tím vážnější, čím dříve se začne projevovat. Nejčastěji se tak stává kolem prvního roku života a prvotními příznaky jsou mentální retardace, typické změny obličeje a hlavy, zvětšení jater a sleziny (hepatosplenomegalie), kyfóza (abnormální zakřivení páteře) a zákal rohovky.

Onemocnění většinou vede ke smrti kolem 10. roku života na srdeční či respirační selhání.

Diagnostika: včasná diagnostika a zahájení léčby výrazně zlepšuje prognózu. Biochemie vzorku moči prokáže zvýšené hladiny heparansulfátu a dermatansulfátu, změny na kostře zobrazí rentgen, genetické vyšetření pomůže odhalit deficit genu pro enzym α-L-iduronidázu.

Léčba: enzymatická substituční terapie (podávání chybějícího enzymu), transplantace kostní dřeně

 

Jak se projevuje syndrom Hurlerové – příznaky, projevy, symptomy:

 • zvýšené hladiny heparansulfátu a dermatansulfátu v moči

 • mentální retardace

 • poruchy růstu

 • hepatomegalie (zvětšení jater)

 • kraniofaciální dysmorfie (deformity obličeje a hlavy)

 • dolichocefalie (prodloužený a zúžený tvar lebky)

 • gorgoylismus (tvář připomínající chrlič – nízké čelo, široký nos, zvětšené rty)

 • makroglosie (zvětšení jazyka)

 • protruze sterna (vyvýšená hrudní kost)

 • kyfóza až gibbus (prohnutí páteře až hrb)

 • drápovitá ruka s kontrakturami (zkrácení) interfalangeálních kloubů

 • syndrom karpálního tunelu

 • obraz dysostosis multiplex na RTG (poruchy růstu kostí)

 • poruchy kloubů

 • umbilikální i inguinální hernie (pupečníková a tříselná kýla)

 • zákal rohovky až slepota

 • hluchota

 • postižení kognice a intelektu, pokud není včas léčena

 • postižení srdečních chlopní

 

Syndrom Hurlerové, mukopolysacharidóza I - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny