galaktosemie-priznaky-projevy-symptomyPoruchy metabolismu galaktózy (galaktosémie, anglicky galactosemia) je metabolické onemocnění řadící se mezi poruchy metabolismu galaktózy. Jedná se o zvýšení koncentrace galaktózy v krevním séru. Příčinou vzniku galaktosémie bývají nejčastěji poruchy enzymů, které ovlivňují její metabolismus. Jde např. o galaktosa-1-fosfát-uridyltransferázu, uridyldifosfátgalaktosu-4-epimerázu a galaktokinázu.

___

___

Příčina: galaktoséme je onemocnění, které je dědičné a je velmi závažné. Vyskytuje se s četností 1:50 000 narozených dětí. Principem poškození organismu je to, že pokud jsou výše uvedené enzymy poškozeny, hromadí se galaktóza v játrech, ledvinách, mozku a v oční čočce a způsobí jejich poškození.
Diagnostika: galaktosémii je možné prokázat laboratorním vyšetřením, ve kterém zjišťujeme průkaz zvýšené koncentrace galaktitolu v moči a galaktóza-1-fosfátu v erytrocytech. Rovněž se řídíme níže uvedenými klinickými příznaky.
Léčba: jedinou možnou léčbou je vyloučit laktózu doživotně ze stravy.

 

Jak se projevuje galaktosémie - příznaky, projevy, symptomy

  • začínají již 4. den po narození

  • zvracení

  • hepatomegalie (zvětšení jater)

  • žloutenka

  • apatie

  • křeče

  • otok mozku

  • šedý zákal

  • později se mohou vyvinout poruchy řeči

 

Galaktosémie - obrázky, fotografie

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny