syndrom slepe klicky priznaky projevy symptomySyndrom slepé kličky (syndrom stagnující/kontaminované kličky, syndrom bakteriálního přerůstání, anglicky blind loop syndrome / small intestinal bacterial overgrowth / bacterial overgrowth syndrome) je soubor příznaků, který vzniká v důsledku osídlení tenkého střeva abnormální střevní florou.

___

___

Příčina - nejčastěji je důsledkem neresekčních, tzv. přemosťujících výkonů na trávicím traktu (bypassové operace), kdy neprobíhá řádná peristaltika a dochází k městnání potravy i sekretů. Bakterie využívají základní živiny ke svému nekontrolovanému růstu a produkty svého metabolismu poškozují sliznici tenkého střeva a znemožňují řádnou absorpci základních živin. Bakteriálním metabolismem vzniká velké množství plynu a organických kyselin, které dráždí střevní stěnu.

Diagnostika - velmi důležitá jsou anamnestická data získaná od pacienta (potíže, prodělané operace, vzhled stolice). Význam má rentgenové vyšetření tenkého střeva, případně vyšetření speciální kapslí, ev. s odběrem vzorků na mikrobiologické vyšetření. Vyšetření krevního obrazu odhalí anémii. Z funkčních testů je specifický dechový test s podáním 13C značené xylózy. 

Léčba - léčba je zaměřena na odstranění vyvolávající příčiny. Doporučuje se bezezbytková nedráždivá strava. Podávají se dlouhodobě antibiotika dle citlivosti, nedostatek vitaminu B12 řešíme parenterální aplikací. Je-li příčinou organická porucha střeva řešitelná chirurgicky, je operace metodou volby.

 

Jak se projevuje syndrom slepé kličky - příznaky, projevy, symptomy

  • makrocytární anémie (bledá kůže, sliznice, slabost, únava)

  • glositida (zánět jazyka)

  • průjem

  • steatorea (tučná stolice)

  • malnutrice (podvýživa z nedostatku živin)

  • neprospívání

  • váhový úbytek

  • dyspepsie (všechny symptomy vycházející z trávicího ústrojí vyjma bolesti)

  • bolesti břicha

 

Syndrom slepé kličky - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny