al amyloidoza primarni amyloidoza priznaky projevy symptomyAL amyloidóza (anglicky immunoglobulin light chain AL amyloidosis) je metabolické onemocnění, pro které je charakteristické hromadění abnormální bílkoviny (amyloidu) v orgánech a tkáních, což postupně omezuje funkci těchto orgánů. Nejčastěji se protein hromadí v srdci, ledvinách, nervech, kůži, játrech a trávicím traktu.

__

__

Onemocnění častěji postihuje muže než ženy ve věku > 45 let, vyhlídky jsou nepříznivé, smrt průměrně nastává do pěti let.

Příčina: AL amyloidóza vzniká na podkladě tvorby nefunkčních částí protilátek, kterých se tělo neumí zbavit, a tak amyloid hromadí. Onemocnění doprovází nebo předchází mnohočetný myelom.

Diagnostika začíná odebráním anamnézy o potížích a fyzikálním vyšetřením. Dále se používají laboratorní testy pro přítomnost amyloidu v krvi nebo moči (Bence-Jonesova bílkovina), biopsie (odběr kousku tkáně) zasaženého orgánu nebo zobrazovací metody.

Prognóza, léčba: Onemocnění je nevyléčitelné, průběh však můžeme zpomalit a mírnit příznaky. To vše např. pomocí chemoterapie nebo autologní transplantace kmenových buněk (pacient je zároveň příjemce i dárce).

 

AL amyloidóza - příznaky, projevy, symptomy

 • zvětšený jazyk

 • potíže s polykáním

 • krvavé skvrny na kůži, typicky v obličeji

 • nepravidelná srdeční činnost

 • úbytek hmotnosti

 • průjmy s krví nebo zácpa

 • dehydratace

 • malabsorpční syndrom

 • brnění končetin

 • dušnost

 • slabost

 • závratě

 • zvětšení jater

 • zvětšení sleziny

 • selhávání ledvin

 • otoky kotníků až celé končetiny

 

AL amyloidóza - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 20016

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny