vydut_aorty_priznaky_projevy_klinicke_symptomy.jpg

Změny na hlavní tepně vedoucí krev ze srdce do všech dalších částí těla, mohou mít zcela fatální následky pro život. U pacientů postižených výdutí srdečnice dochází v 50% k úmrtí, dalších 50% pacientů je včas odhaleno a léčeno operativně. Z tohoto hlediska považujeme toto onemocnění za velmi nebezpečné a nevyzpitatelné.
___
___

aneurysma břišní aorty

Jak se projevuje neakutní, chronická výduť (aneurysma) aorty se v přehledu dozvíte zde.


Jak se projevuje výduť, aneurysma aorty - příznaky, projevy, symptomy

Akutní aortální disekce je zákeřné onemocnění, při kterém dochází vlivem působení inzultu (nejčastěji prudké zvýšení krevního tlaku) ke vzniku trhliny ve stěně aorty a k pronikání krve mezi stěny viz animace.

Bolest

Prvním příznakem je obvykle šokující bolest, která bývá lokalizována na hrudníku, často vystřeluje do krku, mezi lopatky eventuálně do břicha. Bývá projevem roztržení cévní stěny a je prakticky nerozeznatelná od akutního srdečního infarktu. Srdeční infarkt může být taktéž projevem akutní disekce i při nepoškozeném srdečním řečišti (poškození odstupů koronárních tepen z aorty).

Projevy náhlé srdeční příhody

V případě, že dojde k poškození aortální chlopně (velmi často), může se po vzniku bolesti objevit dušnost, jako projev akutního srdečního selhání. Tato dušnost je doprovázena rychlou srdeční akcí (nad 100 tepů/min). V případě prosakování krve přes ztenčenou stěnu může dojít k utlačování srdce, jehož následkem je postupný pokles krevního tlaku – tento příznak je již alarmující. V neposlední řadě při porušení přítoku krve do věnčitých cév srdce může dojít k rozvoji akutního srdečního infarktu se všemi důsledky.

výduť hrudní aortyProjevy mozkové příhody

Vzhledem k tomu, že onemocnění často postihuje i větve zásobující mozek, může být prvním příznakem bezprostředně po bolesti porucha prokrvení mozku se všemi důsledky (často i trvalými).

Projevy náhlé příhody břišní

Stejně jako mozkové cévy mohou být postiženy cévy zásobující střeva a ostatní břišní orgány. Celý stav se potom projevuje jako kruté břišní bolesti.

Projevy akutního postižení periferních cév

V konečné fázi může dojít až k omezení prokrvení dolních končetin imitující akutní cévní uzávěr. Bolesti v noze, která je nápadně bledá ve srovnání s druhou.


Ve všech těchto případech je ale důležité, že vznik jakékoli poruchy předchází šokující bolest na hrudi nebo břiše, která může po určité době zcela odeznět. Opakování bolesti a její posun směrem k nohám pak svědčí o možné extenzi onemocnění což je alarmující.

CHRONICKÉ POTÍŽE

Jak se projevuje neakutní, chronická výduť (aneurysma) aorty se v přehledu dozvíte zde.V případě jakýchkoli pochybností (zejména při konstatování některého z diagnostikujících doktorů, že  "máte širší aortu") by měl být tento nález konzultován s lékařem aortální poradny. 

Související odkaz

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny