jak-se-projevuje-metabolicka-acidoza-ketoacidoza-priznaky-projevy-symptomyMetabolická acidóza neboli ketoacidóza je charakterizována poklesem pH krve se současným poklesem sérové koncentrace hydrogenkarbonátu. Příčinou mohou být průjmová onemocnění, postižení ledvin (tzv. renální tubulární acidóza), laktátová acidóza (způsobené kyselinou mléčnou, která vzniká jako produkt anaerobního (bez dostatku kyslíku) metabolismu- např. při dušení, při srdečním (kariogenním), septickém,  hemoragickém (při vykrvácení) šoku, při otravě oxidem uhelnatým, jaterní selhání.

___

___

Dále to může být diabetická ketoacidóza (při neléčené cukrovce). Těžkou metabolickou acidózu může vyvolat otrava ethylenglykolem, metanolem (domácí pálenky) salicyláty (např. předávkování aspirinem).  Léčba spočívá v odstranění vyvolávající příčiny, v těžkých případech NaHCO3 v infuzích.

Jak se projevuje metabolická acidóza, ketoacidóza - příznaky, projevy, symptomy

 • symptomatologie se rozvíjí až při výrazním poklesu pH - pod 7,2
 • Kussmaulovo dýchání (hluboké zrychlené dýchání hyperventilace, které vzniká při metabolické acidóze, hlubokým dýcháním se organismus zbavuje oxidu uhličitého a kompenzuje tak acidózu)
 • pokles srdečního výdeje v důsledků snížení kontraktility myokardu (stažitelnosti srdečního svalu)
 • psychické změny  - zmatenost, spavost až kóma
 • bolesti hlavy
 • poruchy vidění
 • zvracení
 • průjem
 • periferní vazodilatace – překrvení končetin
 • laboratoř
  • pH krve pod 7,36,
  • BE klesá pod hodnotu −2 mEq/L,
  • sérová koncentrace HCO3 < 22 mmol/l,
  • hyperkalémie (vysoká hladina draslíku)

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny