vysoky_krevni_tlak_hypertenze_priznaky_projevy_symptomy.jpgHypertenzí se podle WHO (světová zdravotnická organizace) rozumí trvalé zvýšení systolického či diastolického tlaku, a to nad hodnoty 140/90 mm Hg. Hypertenze způsobuje aterosklerotické změny na cévách a tím jejich zúžení. Mezi rizikové faktory hypertenze patří dědičná dispozice, kouření, obezita, nadměrné pití alkoholu, stres, zadržování vody.
___
___

infarkt-myokardu-u-zeny-priznaky-projevy-symptomyInfarkt se vždycky projeví bolestí na hrudi, je to tak? Ne. Právě u žen jsou příznaky méně typické. Všechny projevy jsou svalovány na menopauzu, tedy tzv. klimakterický syndrom a pravá příčina potíží - ischemická choroba srdeční či infarkt myokardu mohou zůstat bez diagnózy a bez včasné léčby.
___
___

aneurysma_aorty_srdecnice_priznaky_projevy_symptomy.jpgAneuryzma znamená patologickou výduť na cévě, tedy aortě. Jedná se o ohraničené a trvalé rozšíření tepny, které je buď vrozené, nebo získané. Pravé aneurysma je tvořeno všemi vrstvami tepenné stěny a při nepravém aneuryzmatu jde o opouzdřený hematom (uzavřený krevní výron) spojený s cévním průsvitem. Nejčastější příčinou je ateroskleróza (kornatění) tepny. Na jeho vzniku se může podílet i vrozená méněcennost, úraz.
___
___

jak-se-projevuje-syndrom-horni-dute-zily-priznaky-projevy-symptomy-3Syndrom horní duté žíly (anglicky superior vena cava syndrome) je soubor příznaku vyvíjející se při překážce toku v horní duté žíle. Příčinou jsou nejčastěji nádory mezihrudí (mediastina) – např. lymfom, dále nádory plic – jak zhoubné tak i ty nezhoubné,  dále může být důvodm trombóza horní duté žíly. Při zhoršení průtoku krve horní dutou žilou se začne žilní krev hromadit v oblasti hlavy, krku a horních končetin. 

___

___

ateroskleroza-arterioskleroza-kornateni-tepen-priznaky-projevy-symptomy-2Ateroskleróza (též arterioskleróza, anglicky atherosclerosis) je chronické progresivní degenerativní onemocnění cévní stěny, které se řadí mezi takzvané civilizační choroby. Jedná se o dlouhodobý proces, při němž dochází k "tuhnutí" cévní stěny a zužování jejího průsvitu za vzniku aterosklerotických plátů. Podstatou vzniku aterosklerotických plátů je ukládání aterogenních látek, zejména lipidů (tuků) ve stěně tepny.

___

___

vysoky-krevni-tlak-hypertenze-priznaky-projevy-symptomy.jpg

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak, je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních chorob. Toto onemocnění je v dnešní době masově rozšířené. Dle statistik se s hypertenzí léčí okolo 20% dospělých osob. Ačkoliv je toto číslo už tak dosti vysoké, nejsou v něm zahrnuti lidé, kteří hypertenzí sice trpí, ale neléčí se.


___
___

angina-pectoris-priznaky-projevy-symptomy-7Angina pectoris (zkratka AP, synonymem akutní koronární syndrom, Prinzmetalová angína, variabilní angína, anglicky acute coronary syndrome - ACS, chest pain, coronary artery spasms, microvascular angina, Prinzmetal's angina, stable or common angina, Unstable angina, Variant angina) patří mezi akutní formy tzv. ischemické choroby srdeční (ICHS).
___
___

zlodejsky-fenomen-subclavian-steal-syndrom-priznaky-projevy-symptomySubclavian steal syndrom (zkratka SSS, anglicky subclavian steal syndrome, česky zlodějský fenomén) je stav, při kterém nedochází k dostatečnému průtoku krve podklíčkovou tepnou (a. subclavia). Toto je zapříčiněno její obliterací (ucpáním). Vzhledem k tomu, že je podklíčková tepna uzavřena, krev se do horní končetiny musí dostávat z jiného zdroje a to především z vertebrálních tepen, což však probíhá na úkor oběhu krve v mozku.
___
___

syndrom-zlomeneho-srdce-tako-tsubo-kardiomyopatie-priznaky-projevy-symptomySyndrom zlomeného srdce (angl. broken heart, apical balooning, Takotsubo cardiomyopathy) patří mezi kardiologická onemocnění. Charakteristické pro tuto kardiomyopatii je rozšíření hrotu levé srdeční komory. Tento stav je reverzibilní - vratný, a právě reverzibilita nálezu se v poslední době pokládá za podmínku diagnózy tako-tsubo kardiomyopatie. Toto onemocnění je tzv. katecholamin-dependentní, vyskytuje se proto u některých nemocných s feochromocytomem nebo u jinak zdravých jedinců, kteří prodělali silný psychický nebo fyzický stres.
___
___

mdloba-synkopa-priznaky-projevy-symptomy-0Synkopa (synonymně mdloba, anglicky fainting, syncope) je definována jako přechodná ztráta vědomí, která se vyznačuje rychlým nástupem a krátkým trváním a spontánní úpravou. Je způsobená celkovým nízkým krevním průtokem v mozku, který se nejčastěji vyskytuje u snížení krevního tlaku (hypotenze) často v kombinaci se sníženou hydratací (nedostatečným pitím tekutin).
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny