aneurysma_aorty_srdecnice_priznaky_projevy_symptomy.jpgAneuryzma znamená patologickou výduť na cévě, tedy aortě. Jedná se o ohraničené a trvalé rozšíření tepny, které je buď vrozené, nebo získané. Pravé aneurysma je tvořeno všemi vrstvami tepenné stěny a při nepravém aneuryzmatu jde o opouzdřený hematom (uzavřený krevní výron) spojený s cévním průsvitem. Nejčastější příčinou je ateroskleróza (kornatění) tepny. Na jeho vzniku se může podílet i vrozená méněcennost, úraz.
___
___

Aortální aneuryzma - symptomatika:

  • většina aneuryzmat je bez jakýchkoliv příznaků
  • větší výdutě se projevují útlakem okolních orgánů - výduť oblouku aorty nebo začátku sestupné části srdečnice (aorty) může způsobit útlak trachey (průdušnice), což vede ke ztíženému dýchání, stridoru (hvízdavý zvuk při nádechu) či chrapotu
  • útlak jícnu způsobí dysfagii (porucha polykání)
  • může být viditelná nebo hmatem zjistitelná pulzace na břiše
  • někdy je přítomna záchvatovitá bolest zad a břicha trvající minuty až hodiny
  • při částečném prosakování nebo nekompletní ruptuře (prasknutí, protržení) výdutě dojde k různě velkému krvácení se může rozvinout aseptická peritonitida (zánět pobřišnice) se silnými bolestmi břicha, častěji však dochází k masivnímu krvácení do retroperitoneální dutiny (prostor za břišní dutinou, ve kterém vedou velké cévy a jsou v něm např. ledviny)
  • v případě kompletního prasknutí srdečnice (kdy dochází k volné komunikaci mezi ní a okolním prosotrem) dochází k masivnímu krvácení s vykrvácením a smrti, která je neodvratitelná (částečná šance na záchranu by byla snad v situaci, kdy by byl pacient právě na operačním stole při operaci břicha)

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny