wolffuv-parkinsonuv-whiteuv-syndrom-wpw-priznaky-projevy-symptomyWolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom (anglicky Wolff–Parkinson–White syndrome, zratkou WPW) je kardiologické onemocnění. Jde o typ srdeční arytmie s předčasnou aktivací srdeční komory cestou přídatného svazku převodního systému srdce, tzv. Kentova svazku. Toto onemocnění je převážně vrozené a patří k tzv. preexcitačnímu typu arytmie. Tuto poruchu poprvé popsal americký kardiolog Louis Wolff. Ze získaných příčin může WPW syndrom způsobit např. endokarditida nebo myokarditida.
___
___

Léčba: u asymptomatických pacientů není léčba nutná, katetrová ablace je však indikována u pacientů s rizikovým povoláním (letci, řidiči apod.). Symptomatičtí pacienti farmakologicky antiarytmika I. nebo III. třídy, ev. katetrová ablace - radiofrekvenční přerušení Kentova svazku.

Jak se projevuje Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom – příznaky, projevy, symptomy

 • na EKG křivce typicky zkrácení intervalu PQ resp. PR pod 0,12 s (předčasná aktivace komor)

 • na EKG lze také popsat vlnu delta (předčasné šíření vzruchu v komorách)

 • vlna delta rozšiřuje na EKG křivce komorový komplex QRS nad 0,10 s

 • někdy se mohou objevit záchvaty tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)

 • záchvaty fibrilace síní (rychlé a nepravidelné stahy svaloviny síní)

 • závratě

 • synkopa (krátkodobá ztráta vědomí)

 • palpitace (pocity bušení srdce)

 • pocit krátkého dechu

 • postižený cítí nutnost se "dodechnout"

 • velmi vzácně může WPW syndrom vyústit ve fibrilaci komor a v náhlou smrt

WPW syndrom, Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom - obrázek

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny