niemann pickova choroba typu a b priznaky projevy symptomy pricina lecba typu A, B (anglicky Niemann-Pick disease type A, B, Acid Sphingomyelinase Deficiency) je střádavá porucha metabolismu lipidů, tzv. lipidóza, způsobená poruchou enzymu kyselé sfingomyelinázy. Dochází tak ke střádání sfingomyelinu a cholesterolu v játrech, slezině, kostní dřeni a mozku.

___

___

 • Typ A této nemoci se projevuje několik měsíců po narození jako hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny), neprospíváním a končí smrtí zhruba ve 4 letech.
 • Typ B je mnohem mírnější formou, která nevede k předčasnému úmrtí. Jedná se o onemocnění autozomálně recesivně dědičné.

Diagnostika: na základě projevů nemoci je provedeno biochemické vyšetření aktivity enzymu sfingomyelinázy v leukocytech z periferní krve.

Léčba: terapie je podpůrná – trombocytové náplavy, oxygenoterapie, hyperlipidemika. U typu B se provádí transplantace kostní dřeně. Terapie pomocí rekombinantních enzymů je ve fázi výzkumu.

 

 

Jak se projevuje Niemann-Pickova choroba typu A a B – příznaky, projevy, symptomy:

 • Typ A

  • příznaky se projeví záhy po porodu

  • neprospívání – zvracení, průjmy až kachexie

  • hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny)

  • ascites (nahromadění tekutiny v dutině břišní)

  • žloutenka (ikterus)

  • hypotonie (snížení svalového napětí)

  • ztráta reflexů

  • psychomotorická retardace

  • postupně spasticita a rigidita svalů (zvýšené napětí a tuhost svalů)

  • postižení plic vedoucí k častým infekcím dýchacích cest

  • xantomy (žlutý útvar na kůži)

  • třešňově červená skvrna v oku

  • slepota

  • ztráta sluchu

  • výskyt u aškenázských Židů

 • Typ B

  • první příznaky v pozdějším dětském věku či v dospělosti

  • hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny)

  • postižení plic vedoucí k námahové dušnosti (dyspnoe) a častým zápalům plic (pneumonie)

  • zpomalení růstu, ale konečná výška je normální

  • intelekt je normální

  • neurologické příznaky nebývají

  • trombocytopenie (snížené množství krevních destiček)

  • oční poruchy (např. nystagmus – rychlé kmitavé pohyby očí)

  • postižení periferních nervů – parestezie (brnění), anestezie (necitlivost)

  • opožděný nástup puberty

  • osteopenie (řídnutí kostí)

  • změny hladin lipidů v krvi – nízká hladina HDL, vysoká hladina LDL a triglyceridů

 

Niemann-Pickova choroba typu A, B – fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

 

 

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny