Proliferativní vitreoretinopatie (anglicky proliferative vitreoretinopathy) je charakterizována množením (proliferací) buněk na povrchu sítnice a sklivce, které vede ke tvorbě membrán, při jejichž kontrakci dochází k odchlipování sítnice. Patofyziologicky jde o reparativní proces podobný vzniku keloidu v jizvě na kůži. Patří mezi nejčastější komplikace po operacích sítnice, ale může vzniknout i bez předchozí operace. Podle závažnosti projevů ji rozdělujeme na tři stupně – A až C.

odchlipeni sitnice amoce priznaky projevy symptomy pricina lecbaOdchlípení sítnice (amotio retinae, anglicky retinal detachment) je odchlípení sítnice od cévnatky,tím dochází k poruše výživy sítnice a jejímu poškození. Jedná se o nebolestivý, ale velmi závažný stav. Vzniká nejčastěji po úrazech oka, zřídka bývá vrozená. Rozlišují se 3 typy. Rhematogenní amoce je způsobena trhlinami sítnice z důvodu degenerativních změn, po úrazech, při těžké krátkozrakosti nebo po operaci šedého zákalu.

astigmatismus priznaky projevy pricina symptomy obrazek fotografieAstigmatismus (anglicky astigmatism) je jednou z nejčastějších refrakčních očních vad. Její příčinou je nesymetrická optická mohutnost rohovky, nebo vzácněji čočky, která způsobí změny lomivosti paprsků. Ty se potom nesbíhají do společného ohniska na sítnici a výsledný obraz je neostrý. Oční vada bývá vrozená, nebo získaná po úrazech oka, operacích nebo zánětech. Mírný stupeň astigmatismu je možno nalézt u většiny lidí, často však není nutno jej korigovat. Rozlišujeme astigmatismus prostý, složený a smíšený.

zanet belimy skleritida priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografieSkleritida (anglicky skleritis) je zánět bělimy, často bývá spojen se zánětem rohovky, pak se jedná o tzv. sklerokeratitidu. Projevuje se jako začervenání oka doprovázené intenzivní bolestí, která se šíří až do čela, ucha a čelisti. Nejčastěji postihuje pacienty trpící již nějakým základním systémovým onemocněním.

__

__

trichiaza otoceni ras proti oku priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografieTrichiáza (anglicky trichiasis) označuje stav, kdy jsou řasy obráceny směrem k očnímu bulbu a trvale dráždí rohovku. Dochází tak k jejímu poškození, vzniku vředů (ulcerací), jizvení až slepotě. Je tedy indikováno odstranění těchto řas. Trichiáza může být idiopatická - vrozená, nebo získaná následkem chronických zánětlivých stavů (Steven-Johnsonův syndrom, trachom, jizevnatý pemfigoid) nebo úrazů (poleptání, popálení).

__

__

distichiaza 2 rady ras priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografieDistichiáza (anglicky distichiasis) je vrozený, autosomálně dědičný stav, kdy řasy rostou ve dvou liniích. Pokud je přítomna ještě třetí řada, označuje se tento stav jako tristichiáza. Tato anomálie je zcela neškodná a není tedy třeba ji léčit. Pokud je ovšem vnitřní řada řas obrácena směrem dovnitř a dráždí rohovku (trichiáza), mohlo by dojít k jejímu poškození až slepotě, a je tedy indikováno odstranění těchto řas.

__

__

syndrom cerveneho oka priznaky projevy symptomy pricina lecbaSyndrom červeného oka (anglicky red eyes, bloodshot eyes) je nejčastější oční problém, který přivádí pacienty k lékaři. Hlavním příznakem je zarudnutí oka (hyperémie, překrvení spojivky), které může být doprovázeno řadou dalších symptomů - bolestmi oka, pálením, svěděním, nadměrným slzením, poruchami zraku, pocitem cizího tělesa v oku, hnisavým výtokem, změnami na očním víčku, fotofobií (světloplachost) a podobně.

__

__

kongenitalni kolobom vicka priznaky projevy symptomy pricina lecba 1Kongenitální kolobom víčka (anglicky congenital eyelid coloboma) je vývojová vada očních víček charakterizovaná jako různě rozsáhlý klínovitý defekt víčka, až jeho chybění. Častěji se objevuje na horním víčku, ale může postihovat i obě víčka, a to jak jednostranně, tak i oboustranně. Kolobomy víček mohou být součástí některých vrozených syndromů, např. Goldeharova nebo Treacherova-Collinsova syndromu.

__

__

kryptoftalmus vrozené neoddělení očních víček fotografie obrázekKryptoftalmus (anglicky cryptophthalmos) je vývojová vada očních víček, kdy během embryonálního období nedojde k jejich oddělení a kůže tedy překrývá celé oko. Často i samotné oko bývá malformováno. Kryptoftalmus je většinou jednostranný a častěji vzniká sporadicky, pouze třetina případů je geneticky podmíněná.

__

__

kolobom duhovky priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografieKolobom duhovky (anglicky iris coloboma) je vrozený klínovitý defekt v duhovce, který vzniká nedokonalým uzavřením očního pohárku během embryonálního vývoje. Vychází ze středu oka a směřuje dolů a svým tvarem připomíná klíčovou dírku. Kromě duhovky může zasahovat i do hlubších struktur oka – řasnatky, cévnatky, sítnice až do zrakového nervu.

__

__

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny