zanet belimy skleritida priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografieSkleritida (anglicky skleritis) je zánět bělimy, často bývá spojen se zánětem rohovky, pak se jedná o tzv. sklerokeratitidu. Projevuje se jako začervenání oka doprovázené intenzivní bolestí, která se šíří až do čela, ucha a čelisti. Nejčastěji postihuje pacienty trpící již nějakým základním systémovým onemocněním.

__

__

trichiaza otoceni ras proti oku priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografieTrichiáza (anglicky trichiasis) označuje stav, kdy jsou řasy obráceny směrem k očnímu bulbu a trvale dráždí rohovku. Dochází tak k jejímu poškození, vzniku vředů (ulcerací), jizvení až slepotě. Je tedy indikováno odstranění těchto řas. Trichiáza může být idiopatická - vrozená, nebo získaná následkem chronických zánětlivých stavů (Steven-Johnsonův syndrom, trachom, jizevnatý pemfigoid) nebo úrazů (poleptání, popálení).

__

__

distichiaza 2 rady ras priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografieDistichiáza (anglicky distichiasis) je vrozený, autosomálně dědičný stav, kdy řasy rostou ve dvou liniích. Pokud je přítomna ještě třetí řada, označuje se tento stav jako tristichiáza. Tato anomálie je zcela neškodná a není tedy třeba ji léčit. Pokud je ovšem vnitřní řada řas obrácena směrem dovnitř a dráždí rohovku (trichiáza), mohlo by dojít k jejímu poškození až slepotě, a je tedy indikováno odstranění těchto řas.

__

__

syndrom cerveneho oka priznaky projevy symptomy pricina lecbaSyndrom červeného oka (anglicky red eyes, bloodshot eyes) je nejčastější oční problém, který přivádí pacienty k lékaři. Hlavním příznakem je zarudnutí oka (hyperémie, překrvení spojivky), které může být doprovázeno řadou dalších symptomů - bolestmi oka, pálením, svěděním, nadměrným slzením, poruchami zraku, pocitem cizího tělesa v oku, hnisavým výtokem, změnami na očním víčku, fotofobií (světloplachost) a podobně.

__

__

kongenitalni kolobom vicka priznaky projevy symptomy pricina lecba 1Kongenitální kolobom víčka (anglicky congenital eyelid coloboma) je vývojová vada očních víček charakterizovaná jako různě rozsáhlý klínovitý defekt víčka, až jeho chybění. Častěji se objevuje na horním víčku, ale může postihovat i obě víčka, a to jak jednostranně, tak i oboustranně. Kolobomy víček mohou být součástí některých vrozených syndromů, např. Goldeharova nebo Treacherova-Collinsova syndromu.

__

__

kryptoftalmus vrozené neoddělení očních víček fotografie obrázekKryptoftalmus (anglicky cryptophthalmos) je vývojová vada očních víček, kdy během embryonálního období nedojde k jejich oddělení a kůže tedy překrývá celé oko. Často i samotné oko bývá malformováno. Kryptoftalmus je většinou jednostranný a častěji vzniká sporadicky, pouze třetina případů je geneticky podmíněná.

__

__

kolobom duhovky priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografieKolobom duhovky (anglicky iris coloboma) je vrozený klínovitý defekt v duhovce, který vzniká nedokonalým uzavřením očního pohárku během embryonálního vývoje. Vychází ze středu oka a směřuje dolů a svým tvarem připomíná klíčovou dírku. Kromě duhovky může zasahovat i do hlubších struktur oka – řasnatky, cévnatky, sítnice až do zrakového nervu.

__

__

eroze rohovky priznaky projevy symptomy pricina lecba fotografieEroze rohovky (anglicky corneal erosion) je traumatické poškození vrchní vrstvy epitelu rohovky např. při líčení, aplikaci kontaktních čoček, u dětí při hraní apod. Projevuje se hlavně silnou řezavou bolestí, pocitem cizího předmětu v oku, překrvením spojivky, světloplachostí (fotofobií), slzením a často i mírně zhoršeným viděním.

__

__

epikantus ocniho vicka priznaky projevy symptomy pricina lecbaEpikantus (anglicky epicanthic fold) je nejčastější vývojová vada víček. Jedná se o kožní řasu, která vychází z vnitřního (mediálního) okraje buď horního víčka (epicanthus tarsalis), nebo dolního víčka (epicanthus inversus), případně vychází z obou víček a překrývá celý vnitřní koutek oka (epicanthus palpebralis).

__

__

epiblefaron otočení řas proti rohovce priznaky projevy symptomy pricina lecbaEpiblefaron (anglicky epiblepharon) je postižení očního víčka, kdy kožní řasa překrývá dolní víčko a tím dochází k otočení řas proti rohovce (trichiáza). Pokud je rohovka trichiázou trvale drážděna, může dojít k jejímu poškození. V tomto případě je indikován operační zákrok. V evropské populaci je epiblefaron vzácný, častěji postihuje asijskou rasu, kde vzniká na genetickém podkladu.

__

__

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny