zanetliva kardiomyopatie priznaky projevy symptomy pricina lecbaZánětlivá kardiomyopatie (ZKMP, anglicky inflammatory cardiomyopathy, zkratka DKMP) je zánětlivé onemocnění srdeční svaloviny (myokarditida) spojené s poruchou funkce levé komory srdeční. Jedná se o tzv. dilatační kardiomyopatii, která je charakterizována postupnou dilatací (roztažením) srdečních oddílů, zvláště pak levé komory.

__

__

Myokarditida vzniká z infekčních či neinfekčních příčin, u nás je nejčastěji virového původu. Zánětlivá kardiomyopatie se projevuje jako levostranné srdeční selhávání, tedy dušností způsobenou stagnací krve v plicích, a vznikem otoků.

Diagnostika: určení diagnózy je založeno na klinickém obraze, fyzikálním vyšetření, EKG, echokardiografii, RTG hrudníku, magnetické rezonanci a endomyokardiální biopsii.

Léčba: důležitý je klidový režim, podávají se ACE inhibitory, betablokátory, diuretika, nejtěžší formy jsou indikací k transplantaci srdce.

 

 

Jak se projevuje zánětlivá kardiomyopatie – příznaky, projevy, symptomy:

  • dlouho bez příznaků (asymptomatická)

  • zhoršující se dušnost (dyspnoe)

  • otoky (edémy)

  • arytmie (porucha srdečního rytmu)

  • embolie

  • únava

  • snížená výkonnost

  • palpitace (bušení srdce)

  • náhlá smrt

 

Zánětlivá kardiomyopatie - fotografie, obrázek

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny