Kardiorenální syndrom příznaky projevy symptomy příčina léčbaKardiorenální syndrom (anglicky cardiorenal syndrome) je postižení srdce a ledvin, kdy onemocnění jednoho z těchto dvou orgánů vede k postižení toho druhého. Dle klasifikace se rozlišuje 5 skupin – akutní kardiorenální, chronický kardiorenální, akutní renokardiální, chronický renokardiální a sekundární kardiorenální syndrom, kdy jsou srdce i ledviny postiženy jiným systémovým onemocněním. Za vznikem tohoto syndromu stojí zřejmě hned několik mechanismů – snížené prokrvení ledvin při srdečním selhání, poruchy v systému renin-angiotenzin-aldosteron, aktivace sympatiku, zvýšený centrální žilní tlak a anemie (chudokrevnost).

Diagnostika: markery srdečního selhání (troponin, kreatinkináza, natriuretické peptidy), echokardiografie, vyšetření renálních funkcí – zvýšená hladina kreatininu v krvi, snížená glomerulární filtrace, proteinurie.

Léčba: dle typu kardiorenálního syndromu (diuretika, inotropika, nitráty, ACEi, betablokátory, dioxin, dialýza, transplantace srdce).

 

Jak se projevuje kardiorenální syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

  • nevolnost, zvracení

  • slabost, únava

  • závratě

  • otoky

  • dušnost (dyspnoe)

  • oligurie (snížené množství moči)

  • proteinurie (výskyt bílkovin v moči)

  • zvýšená hladina kreatininu v krvi

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny