Tyreotoxická krize příznaky projevy příčina léčba symptomyThyreotoxická, tyreotoxická krize (anglicky thyroid storm, thyrotoxic crisis) je závažný život ohrožující stav charakterizovaný vystupňovanými příznaky hypertyreózy (zvýšené funkce štítné žlázy). Hlavními příznaky jsou zvýšená srdeční frekvence (tachykardie), arytmie (poruchy srdečního rytmu), horečka, zvýšené pocení a dehydratace, neklid, třes, nauzea (nevolnost), zvracení (emesis), průjmy (diarrhoea), delirium až kóma (porucha vědomí).

Histaminová intolerance příznaky projevy příčina léčba symptomyHistaminová intolerance (anglicky histamine intolerance) je nesnášenlivost histaminu způsobená nedostatkem či sníženou funkcí enzymu diaminooxidázy, jehož úkolem je právě odbourávání histaminu. Vysoké množství histaminu se nachází v potravinách, které prošly fermentací, kvašením, zráním či dlouhodobým ukládáním (např. uzeniny, zrající sýry, víno, pivo, rajčata, špenát, jahody, ananas, čokoláda, umělá barviva, konzervanty a další).

hyperhidroza nadmerne poceni pricina priznaky projevy lecbaHyperhidróza (anglicky hyperhidrosis) znamená nadměrné pocení. Rozlišujeme generalizovanou a lokalizovanou formu. Generalizovaná je odpovědí termoregulačního centra na zvýšenou fyzickou aktivitu, teplotu, nebo při emoční zátěži, dále vzniká v souvislosti s užíváním některých léků (př. antidepresiva). Také ale může být symptomem horečnatých stavů nebo jiného onemocnění.

__

__

syndrom noveho sveta priznaky projevy symptomy pricina lecbaSyndrom nového světa (anglicky The New World Syndrome) je v podstatě synonymem pro metabolický syndrom X. Jeho hlavní příčinou je změna tradiční stravy a životního stylu na konzumaci levného, nezdravého jídla bohatého na tuky, soli a sacharidy a omezení pohybu vlivem převahy sedavých zaměstnání a růstu užívání automobilů.

__

__

abetalipoproteinemie priznaky projevy symptomy pricina lecbaAbetalipoproteinemie neboli Bassenův-Kornzweigův syndrom (A-β-lipoproteinemie, anglicky abetalipoproteinemia, Bassen-Kornzweig Syndrome) je vzácná, autozomálně recesivně dědičná porucha metabolismu tuků (lipidů). Při této chorobě se v organismu nesyntetizuje apoprotein B (specifická bílkovina).

___

___

niemann pickova choroba typu c priznaky projevy symptomy pricina lecbaNiemann-Pickova choroba typu C (anglicky Niemann-Pick disease type C, NPC) je střádavá porucha metabolismu lipidů, tzv. lipidóza, spojená s neurologickým postižením. Podkladem této choroby je mutace genu, nejčastěji NPC1, která vede k narušení transportu lipidů a cholesterolu a hromadění jeho neesterifikované formy v lyzosomech (buněčné organely) v různých orgánech.

___

___

niemann pickova choroba typu a b priznaky projevy symptomy pricina lecba typu A, B (anglicky Niemann-Pick disease type A, B, Acid Sphingomyelinase Deficiency) je střádavá porucha metabolismu lipidů, tzv. lipidóza, způsobená poruchou enzymu kyselé sfingomyelinázy. Dochází tak ke střádání sfingomyelinu a cholesterolu v játrech, slezině, kostní dřeni a mozku.

___

___

hoigneho syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaHoigného syndrom (anglicky Hoigne´s syndrome) je akutní reakce objevující se po podání prokainpenicilinu G (zástupce penicilinových antibiotik) intramuskulárně (do svalu), kdy dochází k embolizaci (proniknutí do kapilár a jejich ucpání) kapilár plic a mozku krystalky této látky.

___

___

hunteruv syndrom mukopolysacharidoza ii priznaky projevy symptomy pricina lecbaHunterův syndrom (anglicky Hunter syndrome) je vzácná porucha metabolismu mukopolysacharidů dermatansulfátu a heparansulfátu podmíněná nedostatečnou aktivitou enzymu iduronosulfátsulfatázy. Onemocnění je gonozomálně recesivně dědičné (na pohlaví vázaná dědičnost), postiženi jsou tedy hlavně chlapci.

___

___

syndrom hurlerove mukopolysacharidoza i priznaky projevy symptomy pricina lecbaMukopolysacharidóza I, neboli syndrom Hurlerové (anglicky mukopolysaccharidosis type I, Hurler syndrome) je autosomálně recesivně dědičné onemocnění, kdy je snížena aktivita enzymu α-L-iduronidázy. Ten je potřebný při odbourávání mukopolysacharidů dermatansulfátu a heparansulfátu, které se tak hromadí v různých tkáních a orgánech.

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny