Symbergerův Simbergerův syndrom příznaky projevy symptomy příčina obrázek fotografie Na jeden nádechJako Symbergerův syndrom (anglicky Symberger syndrome, zkratka SS) je označována genetická mutace, která způsobuje poruchu imunity. Osoby (převážně děti) trpící tímto onemocněním musí být zcela izolovány od okolního světa a bývají umisťovány do speciálních "vzduchových nádrží," do kterých proudí filtrovaný vzduch. Pokud se chtějí vzdálit ze vzduchové nádrže, mohou jedině ve speciálním obleku ("skafandru"). Nemoc zažívá stoupající incidenci, tzn. pacientů přibývá. Léčba Symbergerova syndromu neexistuje, ale zjistilo se, že sirný sopečný prach, který desinfikuje vzduch, těmto dětem umožňuje dýchat. O nemoci byl natočen film, který se jmenuje NA JEDEN NÁDECH. 

stiff limb syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaStiff-limb syndrom (anglicky Stiff-Limb Syndrome) je vzácné autoimunitní onemocnění nervového systému, jehož podkladem je porucha nervových buněk v míše (míšních motoneuronů). Charakteristickými projevy je ztuhlost (rigidita) svalů jedné či obou končetin, častěji dolních, provázené občasnými bolestivými svalovými křečemi. Je jednou z variant stiff-person syndromu, který kromě končetin postihuje i svaly trupu.

Stiff-person syndrom příznaky projevy léčba příčina symptomyStiff-person syndrom (anglicky Stiff-Person Syndrome, Stiff-Man Syndrome) je vzácné autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému. Charakteristickými projevy je ztuhlost (rigidita) svalů trupu a končetin provázené občasnými bolestivými svalovými křečemi. Existují různé varianty, například stiff-limb syndrom, kdy jsou postiženy zejména svaly končetin. Může se taktéž jednat o paraneoplastický projev, kdy syndrom doprovází zhoubné nádorové onemocnění. Nejčastější je nástup onemocnění kolem 45. roku.

dermatomyozitida priznaky projevy symptomy pricina lecbaDermatomyozitida (anglicky dermatomyos) je vzácné autoimunitní onemocnění postihující svaly a kůži. Rozlišují se dvě formy – juvenilní, která vzniká do 16 let věku, a adultní postihující dospělé. U dospělých se však častěji vyskytuje onemocnění zvané polymyozitida, u kterého chybí postižení kůže.

___

___

polyarteritis nodosa priznaky projevy symptomyPolyarteritis nodosa (angl. polyarteritis nodosa, panarteritis nodosa, Kussmaul disease, PAN) je onemocnění malých a středních tepen (arterií). Je charakterizována postižením všech tří vrstev stěny cév vedoucí ke vzniku mnohočetných výdutí (aneurysmat), krevních sraženin (trombů) a infarzací.

___

___

polymyozitida priznaky projevy symptomyPolymyozitida (anglicky polymyositis) je vzácné systémové zánětlivé onemocnění vyznačující se zejména svalovou slabostí. Je to vzácná dlouhotrvající nemoc postihující více ženy než muže, projevuje se nejvíce ve věku 10-15 let a 45-50let. Příčina onemocnění není známa, náleží však do skupiny autoimunitních revmatologických onemocnění, kdy imunita vlastními protilátkami nedopatřením napadá své tělo (svaly).

___

___

pemfigus priznaky projevy symptomy fotografiePemfigus (anglicky pemphigus) je skupina autoimunitních onemocnění, které způsobují tvorbu puchýřků a následně erozí (boláků po prasknutí puchýřku) na kůži a sliznicích. Dvěma nejčastějšími typy tohoto onemocnění jsou; pemfigus vulgaris a pemfigus foliaceus. Onemocnění je vzácné, postihuje muže a ženy středního věku.

 

___

___

pemfigoid priznaky projevy symptomy fotografiePemfigoid (anglicky pemphigoid) je skupina vzácných puchýřkatých autoimunitních onemocnění, které způsobují tvorbu puchýřů a následně erozí (boláků po prasknutí puchýřku) na kůži a sliznicích. Mezi nejčastější typy pemfigoidu patří; bulózní pemfigoid (nejčastější), jizvící pemfigoid a gestační pemfigoid. Onemocnění je vzácné, postihuje muže a ženy vyššího věku (od 60 let),je 2x častější než pemfigus.

___

___

revmaticka polymyalgie polymyalgia rheumatica pmr priznaky projevy symptomyRevmatická polymyalgie (anglicky polymyalgia rheumatica) je zánětlivé revmatické onemocnění, které způsobuje bolest svalů a ztuhlost svalů, zejména v oblasti šíje a ramen. Typicky se vyskytuje náhle u osob starších 65 let, velice vzácně onemocní lidé mladší než 50 let, 2x častěji postihuje ženy než muže. Revmatická polymyalgie se může vyskytovat i současně s temporální arteritidou (zánět spánkové tepny).

 

___

___

ipex syndrom imunitni polyendokrinopatie a enteropatie vazana na x chromosom priznaky projevy symptomyIPEX syndrom, imunitní polyendokrinopatie a enteropatie vázaná na X chromosom (anglicky: immunodysregulation polyendocrinopathy enteropathy X-linked syndrome) je soubor mnohočetných autoimunitních endokrinopatií, ke kterým se přidružují i autoimunitní onemocnění neendokrinního původu. Toto vzácné onemocnění vzniká mutací genu transkripčního faktoru (FOXP3) a je charakterizováno multiorgánovou autoimunitou.

__

__

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny