akutni-koronarni-syndrom-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieAkutní koronární syndrom (Acute coronary syndrome, ACS) je označení používající se pro formy koronární nemoci, u nichž je příčinou ucpání či zmenšení průsvitu tepny zásobující srdce (tzv. koronární tepna, odtud název syndromu). Příčinou ucpání bývá nejčastěji trombus (sraženina) či aterosklerotický plát.
___
___

Akutní koronární syndrom se v dnešní době dělí podle toho, zda se při diagnostice na EKG objevují či neobjevují tzv. elevace ST úseku, což je zásadní především pro léčbu tohoto syndromu. Pokud se na EKG vyskytují elevace, jde o tzv. STEMI infarkt myokardu, naopak pokud tam elevace nejsou, jedná se Non-STEMI. Dále k diagnostice používáme laboratorní metody, při kterých zjišťujeme zvýšenou hladinu troponinu.

Diagnostika akutního koronárního syndromu je velmi složitá a nelze ji provést pouze na základě níže uvedených příznaků. Ty mohou imitovat například prasklý žaludeční vřed, žlučníkový záchvat, stejně tak se může projevovat angina pectoris. Musíme proto pacienta s podezřením na akutní koronární syndrom pečlivě vyšetřit a to jak anamnesticky, fyzikálně, tak také laboratorně a přístrojově. Jak již bylo uvedeno výše, z přístrojové techniky se nejčastěji používá EKG, z laboratorních hodnot vyšetřujeme troponin.

Léčba: Pacienta s podezřením na infarkt myokardu okamžitě léčíme podáním aspirinu, clopidogrelu a nitroglycerinu. Rovněž je možné podat morfin pro zmírnění bolesti a uklidnění pacienta. Pokud se infarkt potvrdí, podáváme tzv. trombolýzu nebo provádíme primární koronární angioplastiku. Trombolýza je podání látky na odstranění krevní sraženiny a angioplastika je zavedení katetru (hadičky) do postižené srdeční tepny a její následné roztažení.

 

Jak se projevuje akutní koronární syndrom - příznaky, projevy, symptomy

  • bolest na hrudi

  • pocit tlaku na hrudi

  • pocit sevření na hrudi

  • bolest může vystřelovat do levé paže či levé dolní čelisti

  • pocení

  • nevolnost

  • zvracení

  • dušnost

  • bušení srdce


Akutní koronární syndrom - obrázek, fotograrafie


obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny