nedostatek-rustoveho-hormonu-v-dospelostiNedostatek růstového hormonu v dospělosti (GHDA, growth hormone deficiency in adults) je hormonální onemocnění - porucha produkce růstového hormonu somatotropinu. Somatotropin je tvořen podvěskem mozkovým (hypofýzou), který je spojen s jinou částí mozku zvanou hypotalamus. Tvorbu somatotropinu ovlivňují právě 2 hormony tvořené hypotalamem.
___
___

Jde o GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatin, kdy GHRH stimuluje tvorbu růstového hormonu, somatostatin ji potlačuje. Somatotropin je vytvářen nárazově, přičemž jeho nejvyšší koncentraci zaznamenáváme v krvi po usnutí. Jeho tvorba se také mění v závislosti na věku, v pubertě je jeho hladina významně zvýšena. Jeho tvorba neustává, nýbrž přetrvává celý život, ale jeho hladina se snižuje. 

Růstový hormon somatotropin mám vliv jak na růst, tak také reguluje metabolismus, podílí se na udržení normálního složení těla a pomáhá udržet dobrou kvalitu života

Nedostatek se většinou objeví až po ukončení růstu. Příčinou bývá nejčastěji nádor hypofýzy (nezhoubný), nádor v oblasti hypotalamu, ale často také příčinu nedokážeme určit vůbec a poté hovoříme o tzv. idiopatickém deficitu růstového hormonu.

Diagnostika: Co se diagnostiky týče, tak pacienti s nádorem hypotalamo-hypofyzárního systému mají zvýšené riziko vzniku GHDA. Pro potvrzení diagnózy používáme speciální laboratorní test.

Léčba: Možnou léčbou je substituce (podávání substitučních preparátů - tedy léků obsahujících somatotropin), které mají za úkol zlepšit příznaky tohoto onemocnění, nejsou však schopny tuto nemoc vyléčit. Pokud je příčinou nádor, může pomoci jeho odstranění.


Jak se projevuje nedostatek růstového hormonu v dospělosti (GHDA) - příznaky, projevy, symptomatologie

  • únava
  • ztráta energie
  • neschopnost soustředění
  • redukovaná kostní denzita („prořídnutí kostí“) a tedy vyšší riziko zlomenin
  • úbytek svalové hmoty
  • nižší fyzická výkonnost
  • zvýšené množství tuku v těle
  • zvýšené hladiny cholesterolu, se kterými souvisí riziko srdečního onemocnění nebo cévní mozkové příhody


Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny