pacemakerovy syndrom priznaky projevy symptomyPacemakerový syndrom (anglicky pacemaker syndrome) je komplikací kardiostimulace. Podstatou je obrácená síňokomorová sekvence při komorové stimulaci, kdy vlivem zpětného vedení na síně dochází ke kontrakci síní v době zavřených atrioventrikulárních chlopní (chlopně nacházející se mezi síněmi a komorami).

___

___

Zvýšeným tlakem v síni jsou aktivovány receptory, jejichž podrážděním je reflexně navozena vasodilatace (rozšíření cév). Odhaduje se, že asi 7 % nositelů komorové stimulace má výrazné obtíže a dalších 20 % méně výrazné klinické obtíže.

Diagnostika - diagnóza je založena na poklesu systémového tlaku v době aktivace síní v průběhu komorové systoly. Klinické podezření na PS může potvrdit dopplerovská echokardiografie.

Léčba - léčba spočívá ve změně stimulačního režimu. U pacientů s výraznými klinickými obtížemi je nutná výměna nefyziologické stimulace za fyziologickou.

 

Jak se projevuje pacemakerový syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • dušnost

 • závratě

 • slabost

 • únava

 • zchvácenost

 • pocení

 • zmatenost

 • pulsace v krku nebo v břiše

 • nízký tlak

 • rychlý tep

 • zrychlené dýchání

 • kašel

 • palpitace (bušení srdce)

 • bolest hlavy

 • bolest čelisti

 • synkopy

 • presynkopy

 

Pacemakerový syndrom - fotografie, obrázek

ilustrační obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny