disekce arteria carotis interna priznaky projevy symptomyDisekce arteria carotis interna (anglicky carotid artery dissection) - spontánní disekce karotidy je relativně vzácnou, ale často přehlíženou příčinou cévní mozkové příhody, zvláště u mladých pacientů. Spontánní disekce je důsledkem trhliny v cévní stěně a následném vytvoření intramurálního hematomu.

___

___

kardiogenni sok priznaky projevy symptomyKardiogenní šok (anglicky cardiogenic shock) - jako šokový stav označujeme situaci, kdy není náš kardiovaskulární systém schopen dodat tkáním dostatek kyslíku a živin, a současně není schopen z tkání odstranit oxid uhličitý a odpadní zplodiny jejich metabolismu.

___

___

fallotova-tetralogie-a-pentalogie-priznaky-projevy-symptomyFallotova tetralogie (anglicky tetralogy of Fallot, TOF) patří mezi nejčastější vrozené vady srdce. Jedná se o tzv. vadu cyanotickou, což znamená, že je u ní přítomna cyanóza (modré zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným prokrvením resp. okysličením tkání). Fallotova tetralogie je charakterizována kombinací čtyř anomálií.

___
___

jaterni-veno-okluzivni-choroba-nemoc-vod-priznaky-projevy-symptomyJaterní veno-okluzivní choroba (veno-okluzivní onemocnění, VOD, anglicky hepatic veno-occlusive disease) je stav, při kterém dojde k ucpání některé z malých cév v játrech. Často se vyskytuje jako komplikace při vysoko dávkované chemoterapii před transplantací kostní dřeně. Kromě chemoterapie může být příčinou i požití rostlinných alkaloidů, jako je pyrrolizidin (v některých bylinných čajích). 
___
___

keshanska-keshanova-nemoc-priznaky-projevy-symptomyKeshanská nemoc (anglicky Keshan disease) je onemocnění, které je řazeno mezi tzv. městnavé kardiomyopatie. Kardiomyopatie jsou onemocnění vlastního srdečního svalu. Městnavá znamená, že v takto postiženém srdci se hromadí krev. Příčinou Keshanské nemoci je nedostatek selenu a zároveň nákaza mutovaným kmenem viru ze skupiny coxsackieviry.
___
___

lerichuv syndrom priznaky projevy symptomyLerichův syndrom (synonymně aortoiliacká okluzivní choroba, anglicky Leriche´s syndrome, aortoiliac occlusive disease) je forma ischemické choroby dolních končetin. Konkrétně se jedná o uzávěr břišní aorty nad jejím rozdvojením a/nebo obou společných pánevních tepen na aterosklerotickém podkladě. Na vzniku nových případů ischemické choroby dolních končetin se nejvíce podílejí 2 rizikové faktory – kouření a cukrovka.

___

___

Flutter síní (anglicky atrial flutter) je porucha srdečního rytmu, která vzniká v síních. Jde o reentrální arytmii, tzn. vzruch se šíří po přesně dané okružní dráze v síních. Flutter je buď typický(I.typ), kdy je reentrální okruh závislý na kavotrikuspidálním můstku nebo naopak atypický (flutter II. typu), kdy je na můstku nezávislý.

___

___

sick sinus syndrom sss priznaky projevy symptomySick sinus syndrom (SSS, anglicky sick sinus syndrome) je poměrně častá arytmie, která souvisí s poruchou tvorby vzruchu v srdečních síních. Tento syndrom vzniká při chybné funkci SA (sinoatriálního) uzlu, který je zodpovědný za vznik vzruchů v srdci. Typický je výskyt epizod pomalé srdeční akce, v mnoha případech střídající se s rychlou akcí.

___

___

arytmogenni kardiomyopatie prave komory priznaky projevy symptomy EKGArytmogenní kardiomyopatie pravé komory (anglicky arrhythmogenic right ventricle cardiomyopathy) je generalizovaný a progresivní typ kardiomyopatie. Kardiomyopatie (KMP) je skupina onemocnění srdečního svalu spojených s poruchou srdeční funkce. Při arytmogenní KMP dochází k nahrazování svaloviny pravé komory tukovou a fibrózní tkání.

___

___

cor-triatriatum-triatrialni-srdce-priznaky-projevy-symptomyCor triatriatum (triatriální srdce, anglicky triatrial heart) je vrozená vada srdce, při které je přítomna tenká membrána v oblasti pravé či levé síně a síň je tak rozdělena na dvě části. Srdce je pak tedy tvořeno třemi síněmi a dvěma komorami. Cor triatriatum představuje 0,1% všech vrozených srdečních vad a často (až v 50% případů) je spojena s dalšími srdečními vadami.

___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny