Löfflerova endokarditida příznaky projevy symptomy příčina léčba fotografie obrázekLöfflerova endokarditida (endocarditis parietalis fibroplastica, anglicky Löffler endocarditis) je akutní neinfekční onemocnění srdce charakterizované fibrózou (ztluštěním) endokardu (vnitřní vrstva srdce) a myokardu (srdeční svalovina) a infiltrací eozinofily (typ bílých krvinek). U postižených osob dále dochází k trombembolickým příhodám a akutnímu selhání srdce. Jedná se o vzácné onemocnění, vyskytuje se v tropech a to u alergií, systémových onemocnění a při zhoubných nádorech jako paraneoplastický syndrom, postihuje muže. Rychle progreduje a často končí smrtí během několika let.

Syndrom dolní duté žíly příznaky projevy symptomy příčina obrázek fotografieSyndrom dolní duté žíly (anglicky inferior vena cava syndrome) je soubor příznaků vyskytující se nejčastěji u žen v pokročilém těhotenství při poloze vleže na zádech v důsledku stlačení dolní duté žíly (vena cava inferior) dělohou. Tím dochází k poklesu žilního návratu a následně i krevního tlaku (hypotenze). Kromě těhotenství může tento stav vzniknout při trombóze dolní duté žíly, nebo jejím útlakem zvnějšku například nádorovým procesem.

Myxom srdce příznaky projevy fotografie obrázek symptomyMyxom srdce (anglicky myxoma) je vzácný benigní (nezhoubný) nádor vycházející z řídké pojivové tkáně. Nachází se nejčastěji v levé srdeční síni, kde může způsobovat arytmie (poruchy srdečního rytmu). Jedná se o nejčastější primární nádor srdce. Mimosrdeční lokalizace myxomu jsou podkoží a svaly. Může být součástí Carneyova syndromu.

Adam-Stokesův syndrom příznaky projevy příčina léčbaAdamsův-Stokesův syndrom (anglicky Adams-Stokes Syndrome) je onemocnění charakterizované jako náhlá ztráta vědomí (synkopa), která bývá doprovázena svalovými záškuby a křečemi. Příčinou je srdeční arytmie (např. AV blokáda III. stupně, komorová fibrilace, asystolie…), která způsobí nedostatečné zásobování mozku kyslíkem.

disekce obratlove tepny arteria vertebralis priznaky projevy symptomy pricina lecbaDisekce arteria vertebralis (anglicky vertebral artery dissection) je postižení stěny tepny arteria vertebralis, která zásobuje míchu, mozek, mozkové obaly a hluboké krční svaly. Cévní stěna je při této nemoci podélně roztržená a krev teče do jejích hlubších vrstev (tunica media), důsledkem je zmenšení průsvitu tepny, rozvoj aneuryzmatu (výdutě) či vznik krevní sraženiny (koagula) s následnou tromboembolií (vyplavení krevní sraženiny a ucpání menší tepny).

__

__

disekce aorty srdecnice priznaky projevy symptomy pricina lecbaDisekce aorty (anglicky aortic dissection) je život ohrožující postižení stěny srdečnice (aorty). Vnitřní vrstva (tunica intima) je podélně odtržená od hlubších vrstev (tunica media), a do vzniklého prostoru proudí pod vysokým tlakem krev. Důsledkem je zmenšení průsvitu až obstrukce aorty, hypoxie (nedostatečný přívod kyslíku) vnitřních orgánů, nebo ruptura (prasknutí) cévní stěny a závažné krvácení s následkem smrti.

__

__

posttromboticky syndrom priznaky projevy symptomy pricina lecbaPosttrombotický syndrom (anglicky post-thrombotic syndrome) je skupina příznaků, které vznikají u pacientů po prodělané hluboké žilní trombóze. Jeho příčinou je zúžení (stenóza) žil, zvýšení žilního tlaku, poškození žilních chlopní a změna žilní hemodynamiky (obstrukčně-refluxní porucha).

__

__

zanetliva kardiomyopatie priznaky projevy symptomy pricina lecbaZánětlivá kardiomyopatie (ZKMP, anglicky inflammatory cardiomyopathy, zkratka DKMP) je zánětlivé onemocnění srdeční svaloviny (myokarditida) spojené s poruchou funkce levé komory srdeční. Jedná se o tzv. dilatační kardiomyopatii, která je charakterizována postupnou dilatací (roztažením) srdečních oddílů, zvláště pak levé komory.

__

__

tehotenska kardiomyopatie peripartalni kardiomyopatie priznaky projevy symptomy pricina lecbaTěhotenská kardiomyopatie (peripartální kardiomyopatie, anglicky peripartum cardiomyopathy, cardiomyopathy gravidarum) je onemocnění srdeční svaloviny (myokardu) objevující se během posledního měsíce těhotenství, nebo do 5. měsíce po porodu u žen bez předchozích srdečních potíží.

__

__

myokarditida zanet srdecniho svalu priznaky projevy symptomy pricina lecbaMyokarditida (anglicky myocarditis) je zánětlivé onemocnění srdeční svaloviny (myokardu) vznikající z infekčních či neinfekčních příčin (např. systémové choroby pojiva, vaskulitidy, hypersenzitivita na některé léky), nejčastější je myokarditida virového původu (adenoviry, enteroviry, herpes viry, parvovirus B19), z bakteriálních původců převládá Borrelia burgdorferi.

__

__

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny