jak-se-projevuje-cor-pulmonale-priznaky-projevy-symptomy-ioCor pulmonale je termín, který značí chorobné zvětšení svaloviny a objemu pravé srdeční komory. Příčinou je plicní hypertenze v důsledku plicních onemocnění (CHOPN, plicní fibróza) nebo akutní plicní embolie. Porucha funkce pravé srdeční komory může zahrnovat celou škálu stavů od mírných poruch až po úplné srdeční selhávání.

___

___

Stav můžeme rozdělit na akutní a chronický

 • dekompenzované chronické cor pulmonale – je komplexní stav kdy krom špatné funkce pravé komory je přítomna porucha vnitřního prostředí, s nedostatečným okysličováním krve, výšením žilního tlaku v oběhu a tvorbou otoků, příčinou je např. CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) nebo plicní fibróza
 • akutní  cor pulmonale  - je přetížení pravého srdce na podkladě akutně vzniklé plicní hypertenze – nejčastěji při akutní plicní embolii.  

Jak se projevuje cor pulmonale - příznaky, projevy, symptomy

 • symptomatika je nespecifická, obvykle dominují symptomy základního onemocnění.
 • postupně narůstající námahou dušnost
 • kašel
 • anginózní bolesti na hrudi jako důsledek ischemie (nedostačeného prokrvení) pravé komory
 • synkopy a presynkopy (kratkodobé bezvědomí, pocity na omdlení)
 • zvýšená náplň krčních žil
 • vzácně chrapot a hemoptýza (vykašlávání krve)
 • někdy tzv. paličkovité prsty (pachyakrie)cor-pulmonale-priznaky-projevy-symptomy-palickovite-prsty

Poslechově na srdci:

 • zesílení 2. srdeční ozvy
 • přítomnost 4. srdeční ozvy
 • systolický šelest na srdci
 • otoky
 • cyanóza (promodrání okrajových částí těla)
 • polyglobulie (zvýšený počet červených krvinek)

Změny na EKG:

 • S I
 • Q III s neg. T III
 • negativní T ve V1-3 (vzácně V4,5 popř. až V6) - z dilatace a přetížení pravé komory
 • elektrická osa srdeční se vertikalizuje

Embolie plicnice může vyvolat fibrilaci síní nebo inkompletní BPRT (RBBB). Další důležitou EKG známkou embolizace je tachykardie, ať už sinusová nebo jako tachyfibrilace.
Popsané EKG změny se vyskytují většinou jen u hemodynamicky významné plicní embolie. Často může u plicní embolie být EKG nález zcela normální, popř. se najde pouze tachykardie.EKG změny svědčící pro cor pulmonale acutum při embolizaci plicnice často rychle mizí při zlepšení klinického stavu.

cor-pulmonale-priznaky-projevy-symptomy-EKG 
EKG známky akutního cor pulmonale


Pozor: EKG obraz akutního cor pulmonale někdy imituje akutní IM diafragmatické lokalizace
s nálezem Q II, III, aVF a elevace ST ve stejných svodech.

cor-pulmonale-priznaky-projevy-symptomy-obrazek

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny