autofagie-priznaky-projevy-symptomyAutofagie (anglicky autophagy, autophagocytosis) - slovo autofagie je odvozeno od řeckého „auto“ a „phagy“ (sám sebe jíst). Autofagie je proces, který se uplatňuje zejména při lyzozomálním rozkladu proteinů. Ten se podílí na stárnutí buňky a její smrti. Dále autofagie pomáhá odstraňovat mimobuněčné proteiny a také je jediným známým mechanismem vedoucím k rozkladu vysokomolekulárních nitrobuněčných proteinů a organel.
___
___

Autofagii můžeme rozdělit do 3 typů a to – makroautofagi, mikroautofagie a autofagie zprostředkovaná tzv. chaperony (speciální protein, který v buňce pomáhá skládat bílkoviny do jejich správného prostorového uspořádání). Při makroautofagii jde o neselektivní rozpad bílkovin, při mikroautofagii jsou likvidovány pouze určité organely v buňce. Konečně autofagie zprostředkovaná chaperony je charakteristická přepravou těchto chaperonů ven z buňky.


Jak se projevuje autofagie - příznaky, projevya, symptomy

 • za normálních okolností

  • recyklace nitrobuněčných bílkovin
  • přežívání za nepříznivých podmínek (hladovění, apod.)
  • regulace embryonálního a novorozeneckého vývoje
  • kontrola růstu buněk
 • v patologiiv karcinogenezi (v tvorbě rakovinných buněk)

  • může být příčinou řady chorob nervového a svalového systému, popř. chorob infekčních
 • podstatou nádorového onemocnění je nekontrolované množení buněkAutofagie, autofagocytóza, samotrávení - obrázek, fotografie

 

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny