embolizace-plic-plicni-embolie-priznaky-projevy-symptomyPlicní embolie (anglicky pulmonary embolism) je závažné, život ohrožující postižení kradiovaskulárního systému, které znemožňuje normální průtok odkysličené krve do plic. Závažnost plicní embolizace je přímo úměrná velikosti embolu. Plicní embolie mají vždy nejistou až špatnou prognózu. Menší sraženiny je možné "rozpustit", větší sraženiny vedou často k rychlému úmrtí (mají fatální následky). Zdrojem embolizace jsou nejčastěji žíly dolních končetin.

___

___

Jak se projevuje embolizace plic, plicní embolie - příznaky, projevy, symptomy

 • náhle vzniklá silná dušnost

 • promodrání (cyanóza)

 • kašel (někdy i s příměsí krve)

 • bolesti na hrudi (ZEJMÉNA PŘI NÁDECHU)

 • pocení

 • náhle vzniklá bolest zvětšující se při dýchání, kašli

 • zrychlená srdeční frekvence (tachykardie)

 • nízký arteriální tlak krve (hypotenze)

 • zvýšení centrálního žilního tlaku (CŽK) s klinickým projevem "naběhlých" žil na krku

 • na EKG jen v 50% patologické změny - S I-Q III, sklon elektrické osy doprava, inkompletní blok pravého Tawarova raménka - změny jsou nespecifické a přechodné, posun přechodné zóny R/S vlevo, zvýšený úsek ST nebo negativní T ve V1-V2, P-pulmonale, sinusová tachykardie, FIS, vhodné srovnání se starším EKG


Jak se projevuje méně závažná plicní embolizace

 • dušnost,

 • bolest na hrudníku,

 • povšechná slabost a únava,

 • bolesti hlavy,

 • opakované mírnější embolizace mohou způsobit takzvanou plicní hypertenzi

embolizace-plic-plicni-embolie-priznaky-projevy-symptomy


Plicní embolie - prevence, rizikové faktory, diagnostika, léčba, komplikace, prognóza přežití, nejčastější otázky - obsáhlý článek zde

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny