younguv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyYoungův syndrom (anglicky Young´s syndrome, azoospermia sinopulmonary infections, sinusitis-infertility syndrome, Barry-Perkins-Young syndrome) je onemocnění, které je obecně charakterizováno zahuštěním epididymálního sekretu (sekretu z nadvarlete) při normálních vývodných cestách s následnou obstrukční azoospermií. Tato choroba je typická svojí koincidencí s obtížemi dýchacího ústrojí. Youngův syndrom je tedy tvořen klasickou triádou chronické sinusitídy, bronchiektáziemi a obstrukční azoospermií. Vlastní příčinou je zde abnormální aktivita buněčných cilií se zahuštěním mukózní sekrece.

___

___

syndrom-prazdne-panve-syndrom-mizejicich-varlat-priznaky-projevy-symptomy-0Syndrom prázdné pánve neboli syndrom mizejících varlat (anglicky empty pelvis syndrome, agonadia, vanishing testes syndrome, anorchia) je vzácné onemocnění, které se objevuje u jedinců s mužským karyotypem 46 XY. Pro tento syndrom je příznačné, že v době narození je zevní genitál jednoznačně mužský, avšak skrotum je prázdné a varlata nejsou nikde zjistitelná. Toto je důvodem mnohdy špatných interpretací s chybnou diagnostikou oboustranného kryptorchismu (nesestouplá varlata). 

___

___

varikokela-priznaky-projevy-symptomy-ilustracni-obrazek-fotografieVarikokéla je rozšíření žilních pletení v semenné provazci. Jde tedy o pleteň okolo chámovodu vedoucí krev z varlete do břišních žil. Častěji se vyskytuje vlevo. Vzniká buď primárně z nejasných přícin (idiopaticky). Častěji se vyskytuje u mladých mužů. Jinou příčinou, následkem je porucha odtoku krve  - sekundární varikokéla. Ta je častější u starých mužů (např. při chorobách a nádorech ledvin). Nemoc je obecně nejčastější příčinou mužské neplodnosti. Diagnostika pomocí ultrazvukového vyšetření, v léčbě se uplatňuje chirurgická intervence.
___
___

zanet_varlete_nadvarlete_priznaky_projevy_symptomy.jpgVětšina zánětů varlat a nadvarlat vzniká vlivem infekce pocházející z močové trubice. U starších mužů může být příčinou infikované reziduum případně reflux moči. Jedná se o velice bolestivá a nepříjemná onemocnění. Neléčený zánět varlat většinou přechází do chronického stádia a může ohrozit plodnost nemocného. Orchitida neboli zánět varlete bývá často komplikací při příušnicích.
___
___

zanet_nadvarlete_priznaky_projevy_symptomy.jpgVětšina zánětů nadvarlat a varlat vzniká vlivem infekce pocházející z močové trubice. U starších mužů může být příčinou infikované reziduum případně reflux moči. Jedná se o velice bolestivá a nepříjemná onemocnění. Neléčený zánět varlat většinou přechází do chronického stádia a může ohrozit plodnost nemocného. Orchitida neboli zánět varlete bývá často komplikací při příušnicích.
___
___

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny