Otrava poloniem příznaky projevy příčina léčba obrázek fotografieOtrava poloniem (anglicky polonium poisoning) vzniká při požití nebo vdechnutí toxické dávky polonia. Polonium je vzácný radioaktivní prvek objevený manžely Curieovými v roce 1898, patří mezi nejtoxičtější jedy, vyskytuje se v uranových rudách a tabákovém kouři, produkuje záření alfa, které při vnějším ozáření nezpůsobuje poškození orgánů, ale po požití či vdechnutí v těle poškozuje DNA a způsobuje rozpad buněk. Otrava se projeví jako akutní syndrom z ozáření a otrávený člověk umírá na orgánové selhání.

Otrava taliem thaliem příznaky projevy symptomy intoxikace fotografie obrázekOtrava thaliem (anglicky thallium poisoning) je stav způsobený požitím či vdechnutím většího množství thalia, nebo jeho vstřebáním pokožkou. Toxická dávka tohoto prvku je pro člověka 0,1 – 0,5 g, smrtelná dávka je 1 – 5 g. Thalium se vyskytuje v elektrošrotu, některých pesticidech, jedu na krysy a mořidlech na dřevo a obilí. Jedná se o buněčný jed, který postihuje zejména nervovou a vylučovací soustavu.

berylioza otrava berylliem priznaky projevy symptomy pricina lecbaBerylióza (beryliová granulomatóza, anglicky berylliosis, beryllium poisoning, acute beryllium disease) je otrava berylliem způsobená vdechováním prachu či výparů s obsahem tohoto kovu nebo jeho sloučenin, či vstřebáním beryllia přes kůži. Nejčastěji se vyskytuje s odstupem času v důsledku expozice na pracovišti (letecký průmysl, elektronika, chemické závody…).

___

___

otrava jodem predavkovani jodem priznaky projevy symptomyPředávkování jódem - jód je stopový prvek, který je nezbytný pro naše tělo. Je potřebný pro tvorbu hormonů štítné žlázy, která řídí metabolické procesy v celém těle. Pro častější výskyt nedostatku jódu se začala jodovat kuchyňská sůl, což výrazně snížilo počet lidí s kretenismem (mentální retardace plodu způsobená nedostatkem jódu během těhotenství).

___

___

otrava zelezem predavkovani zelezem priznaky projevy symptomyOtrava železem (anglicky iron poisoning) je podceňované, ale velmi nebezpečné předávkování železem, které je způsobené náhlým nadměrným příjmem železa. Nejčastěji bývá otrava železem spojena s malými dětmi, které pod dojmem, že jde o sladkosti („šumáky“ a „sladké vitamínky“), sní velké množství výživových doplňků s obsahem železa (3g železa jsou pro dvouleté dítě smrtelné), pozor na předávkování by si měly dát i těhotné ženy.

___

___

otrava chloroformem priznaky projevy symptomyOtrava chloroformem (anglicky chloroform intoxikation) - chloroform neboli trichlormethan, je čirá bezbarvá tekutina charakteristického zápachu, nasládle palčivé chuti. Jeho páry jsou značně těžší než vzduch, proto se v uzavřených prostorách hromadí u podlahy a obtížně se vyvětrává. Koncem 19. a v 20. století byl chloroform používán při operacích jako inhalační anestetikum, po zjištění nežádoucích účinků chloroformu byl tento postup opuštěn.

___

___

 

chronicka otrava oxidem uhelnatym priznaky projevy symptomy informaceChronická otrava oxidem uhelnatým CO - oxid uhelnatý CO (ne CO2!!!) je nebezpečný tím, že se mnohem lépe, než-li kyslík váže na krvní barvivo hemoglobin. To znamená, že má "přednost" před kyslíkem a druhak, že se mnohem hůře hemoglobin oxidu uhelnatého zbavuje. Vzhledem k tomu, že jde o plyn, který není cítit, je velmi nebezpečný.

___

___

muskarinovy syndrom otrava muskarinem priznaky projevy symptomyMuskarinový syndrom (muskarinová otrava, anglicky muscarinic poisoning) je typ otravy z hub. Hlavní toxickou látkou je v tomto případě muskarin, který vyvolává zvýšený tonus parasympatiku působením na muskarinové receptory (M-receptory - postgangliové receptory parasympatiku lokalizované ve svalech a žlázách).

___

___

otrava dusikem dusikova narkoza priznaky projevy symptomyDusíková narkóza (anglicky nitrogen narcosis). Dusík je inertní plyn, což znamená, že při běžném atmosférickém tlaku na nás nijak nepůsobí. Je-li však vdechován pod vysokým tlakem, objevují se u něj vlastnosti, které pozorujeme u anestetik (anestetia = látky, které nás omamují, nebo přímo uspávají).
___
___

jak-se-projevuje-otrava-oxidem-uhelnatym-CO-priznaky-projevy-symptomyOxid uhelnatý je nebezpečný tím, že se mnohem lépe, než-li kyslík váže na krvní barvivo hemoglobin. To znamená, že má "přednost" před kyslíkem a druhak, že se mnohem hůře hemoglobin oxidu uhelnatého zbavuje. Vzhledem k tomu, že jde o plyn, který není cítit, je velmi nebezpečný.

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny