kardiogenni sok priznaky projevy symptomyKardiogenní šok (anglicky cardiogenic shock) - jako šokový stav označujeme situaci, kdy není náš kardiovaskulární systém schopen dodat tkáním dostatek kyslíku a živin, a současně není schopen z tkání odstranit oxid uhličitý a odpadní zplodiny jejich metabolismu.

___

___

Kardiogenní šok je způsobený těžkou poruchou srdeční funkce, zejm. jako komplikace rozsáhlého či opakovaného infarktu myokardu. Je to velmi závažný stav, který často končí úmrtím.

Diagnostika - základem je anamnéza, fyzikální vyšetření (hlavně TK, pulz, diuréza, vědomí atd.), monitorace krevního obrazu a základních biochemických veličin. Klíčovou roli dále hraje transthorakální echokardiografie (vyšetření srdce ultrazvukem přes hrudník)- umožní stanovení funkce levé komory atd. RTG plic je důležitý ke zhodnocení plicní kongesce (městnání tekutiny v plicích), dále laboratorní známky poškození srdečního svalu (troponin I, CK, CK-MB).

Léčba - člověk v šokovém stavu musí být hospitalizován na jednotce JIP či na ARO. Léčba je intenzivní a komplexní, zahrnuje dodání tekutin nitrožilně, podporu srdeční akce, zajištění dostatku kyslíku a léčbu příčiny vzniku šoku.

 

Kardiogenní šok - příznaky, projevy, symptomy

 • tepová frekvence se zrychluje (tachykardie)
 • nitkovitý pulz
 • snižování amplitudy TK (snižování rozdílu mezi systolickým a diastolickým tlakem)
 • nízký tlak
 • zrychlené dýchání
 • cyanóza periferie (modré zbarvení kůže a sliznic)
 • ortopnoe (dušnost vleže s úlevou po posazení)
 • zrychlený a povrchní dech
 • poruchy vědomí (somnolence/sopor/koma)
 • delirantní stavy
 • úzkost
 • motorický neklid
 • zvýšení peristaltiky
 • snížená tvorba moči až zástava močení (oligurie/anurie)
 • studený pot, chladná pokožka
 • pocit svalové vyčerpanosti
 • pocit žízně

 

Kardiogenní šok - fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny