maroteaux lamyho syndrom mukopolysacharidoza typ vi priznaky projevy symptomy pricina lecba 2Maroteaux-Lamyho syndrom (anglicky Maroteaux-Lamy syndrome, mucopolysaccharidosis type VI) je autozomálně recesivně dědičné onemocnění metabolismu mukopolysacharidu dermatansulfátu. Podstatou je snížená aktivita enzymu N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázy (arylsulfatázy B), která vede ke hromadění dermatansulfátu v různých tkáních a orgánech.

___

___

Na rozdíl od ostatních typů mukopolysacharidóz Maroteaux-Lamyho syndrom nepostihuje centrální nervovou soustavu. Těžší formy této choroby se projevují v kojeneckém věku, mírnější klidně až během dospívání. Prognóza se odvíjí podle tíže postižení.

Diagnostika: Základem jsou typické projevy nemoci, vyšetření moče, krve a genetické testování.

Léčba: enzymová terapie rekombinantně připravenou N-acetylgalaktosamin-4-sulfatázou. Při včasném zahájení léčby je dosaženo lepších výsledků.

 

Jak se projevuje Maroteaux-Lamyho syndrom – příznaky, projevy, symptomy:

 • změny obličeje a lebky (kraniofaciální dysmorfie)

 • makrocefalie (zvětšení hlavy)

 • prominující čelo

 • makroglosie (zvětšení jazyka)

 • inteligence je normální

 • porucha růstu

 • dysostosis multiplex (porucha tvorby kostí)

 • deformity hrudníku

 • snížení svalového tonu (hypotonie)

 • poruchy kloubů

 • omezení pohyblivosti

 • postižení srdečních chlopní

 • zhoršená funkce plic

 • hepatosplenomegalie (zvětšení jater a sleziny)

 • hirsutismus (zvýšené ochlupení)

 • umbilikální a inguinální hernie (pupeční a tříselná kýla)

 • zákal rohovky

 • hluchota

 

Maroteaux-Lamyho syndrom – fotografie, obrázky

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny