jak-se-projevuje-infekcni-endokarditida-priznaky-projevy-symptomyJe bakteriální zánět endokardu (vnitřní srdeční výstelky). Onemocnění obvykle postihuje i srdeční chlopně a to zejména ty, které jsou postižené vadou či kacifikacemi(zvápenatělé) a umělé chlopenní náhrady. Typické jsou vegetace – hmota tvořená bakteriemi, krevními destičkami, bílými krvinkami a fibrinem.

___

___

ebsteinova-anomalie-malformace-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografie-4Ebsteinova anomálie (Ebstein anomaly) je vrozená srdeční vada, pro níž je charakteristická změna polohy trikuspidální (trojcípé) chlopně, která se nachází mezi pravou síní a pravou komorou. Poprvé byla tato anomálie popsána doktorem Ebsteinem (odtud název této srdeční vady).

___

___

syndrom-modre-kuze-priznaky-projevy-symptomy-2Syndrom modré kůže (blue skin syndrome) je velmi vzácný syndrom, který byl poprvé zaznamenán v 60. letech minulého století. Vyskytl se u rodiny Fugateových pocházející z Kentucky. Příčinou je zřejmě nedostatek kyslíku v arteriální (tepenné) krvi a tím dochází k tzv. cyanóze, tedy zmodrání pokožky. Cyanóza se běžně vyskytuje u lidí, kteří nemají dostatek kyslíku pro tkáně. Jde tedy o potenicálně život ohrožující stav.
___
___

ischemicka-choroba-dolnich-koncetin-ichdkk-priznaky-projevy-symptomyIschemická choroba dolních končetin (zkratka ICHDKK, anglicky lower limb ischemia) Ischemická choroba dolních končetin je cévní onemocnění, které vzniká na podkladu aterosklerotického procesu postihující tepny dolních končetin. Aterosklerotický plát způsobuje postupné zužování průsvitu tepny a tedy k postupnému nedokrvení svalů a kůže v postižené oblasti.

___
___

syndrom diabeticke nohy diabeticka noha priznaky projevy symptomy fotografieSyndrom diabetické nohy, diabetická noha (angl. diabetic foot, diabetic foot syndrome) je označení pro postižení tkání dolních končetin od kotníku dolů (včetně kotníků). Řadí se mezi chronické komplikace diabetu (cukrovky). Hlavní příčinou těchto změn je neuropatie, kdy dlouhodobě zvýšená hladina cukru v krvi poškozuje funkci a strukturu periferních nervů a také ischemie (nedostatečné prokrvení).

___

___

akutni-koronarni-syndrom-priznaky-projevy-symptomy-obrazek-fotografieAkutní koronární syndrom (Acute coronary syndrome, ACS) je označení používající se pro formy koronární nemoci, u nichž je příčinou ucpání či zmenšení průsvitu tepny zásobující srdce (tzv. koronární tepna, odtud název syndromu). Příčinou ucpání bývá nejčastěji trombus (sraženina) či aterosklerotický plát.
___
___

takayasuova-arteritida-priznaky-projevy-symptomy-55Takayasuova arteritida (anglicky Takayasu arteritis, pulseless disease, occlusive thromboaortopathy, Martorell syndrome) je vzácné, systémové, zánětlivé onemocnění. Její příčinu bohužel dosud neznáme. Nejčastěji postihuje ženy ve fertilním (plodném) věku. Jde v podstatě o vaskulitidu (zánět cév), konkrétně nejčastěji aorty a jejích větví.
___
___

trombangitis-obliterans-buergerova-choroba-priznaky-projevy-symptomyTrombangitis obliterans (Buergerova choroba, Buerger's disease) je v dnešní době velmi vzácné onemocnění postihující především mladé muže a kuřáky. Bývá příčinou opakovaných amputací dolních i horních končetin. Bohužel ani dnes neznáme přesnou příčinu vzniku onemocnění. Pravděpodobně se uplatňují dědičné vlivy (více se vyskytuje u žluté rasy – Asie).
___
___

eisenmengeruv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyEisenmengerův syndrom (zkratka ES, Eisenmengerova reakce, tardivní cyanóza, anglicky Eisenmenger's syndrome) je definován jako proces, při němž dochází k levopravému zkratu způsobenému vrozenou srdeční vadou (defektem komorového septa nebo méně často defektem síňového septa). Ta vzniká již při nitroděložním vývoji srdce a způsobuje zvýšené proudění krve přes plicní cévy, což má za následek plicní hypertenzi, tím dochází ke zvýšeným tlakům v pravém srdci a následně tedy levopravému zkratu.
___
___

koarktace-aorty-priznaky-projevy-symptomyKoarktace aorty (zúžení srdečnice, anglicky coarctation of the aorta) patří mezi vrozené srdeční vady. Jedná se o vadu poměrně častou. Koarktace aorty představuje zúžení aorty, které se nejčastěji vyskytuje v úseku pod odstupem levé podklíčkové tepny (a. subclavia). Takovéto zúžení aorty má za následek snížení krevního tlaku za zúžením a naopak jeho zvýšení před zúžením. Toto zúžení vede k poklesu tlaku za obstrukcí a k vzestupu tlaku před ní.

___

___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny