mdloba-synkopa-priznaky-projevy-symptomy-0Synkopa (synonymně mdloba, anglicky fainting, syncope) je definována jako přechodná ztráta vědomí, která se vyznačuje rychlým nástupem a krátkým trváním a spontánní úpravou. Je způsobená celkovým nízkým krevním průtokem v mozku, který se nejčastěji vyskytuje u snížení krevního tlaku (hypotenze) často v kombinaci se sníženou hydratací (nedostatečným pitím tekutin).
___
___

Rozlišujeme tří hlavní kategorie synkop:

 • kardiogenní synkopy (příčinou je porucha srdečního rytmu),
 • nekardiogenní (nejčastěji tzv. vazovagální, která je spojená se snížením krevního tlaku) a
 • synkopy nejasné etiologie (příčiny, původu). 
Diagnostika synkopy je postavena na důkladné anamnéze pacienta, tedy na tom, že s pacienta ptáme, co synkopě předcházelo, jak dlouho trvala apod. Dále postupujeme k fyzikálnímu vyšetření a pomocným zobrazovacím metodám (EKG, CT, někdy magnetická rezonance).
Léčba se samozřejmě odvíjí od druhu synkopy. U nekardiální se doporučuje rychlý návrat krve do mozku. U kardiální synkopy se nejčastěji přistupuje k léčbě farmakologické.
 

Jak se projevuje mdloba, synkopa - příznaky, projevy, symptomatologie

 • synkopě často předchází tzv. prodromální stádium, kdy člověk „cítí, že to na něj jde“ 

 • prodromy jsou pouze dočasné 

 

 • závratě 

 • ztráta zraku ("blackout"), mžitky před očima

 • ztrátu sluchu 

 • povšechná nevolnost

 • bolesti břicha 

 • povšechná slabost 

 • pocení ("studený pot")

 • pocit tepla 

 • bušení srdce

 • bledost obličeje

 • někdy pád k zemi, krátká přechodná porucha vědomí (trvající několik sekund - max. několik desítek sekund)

 • horizontalizací (uvedením těla do horizontální polohy) dojde k lepšímu prokrvení mozku a postižený se rychle probírá

 

Mdloba, synkopa - obrázek, fotografie
Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny