tromboza-mozkovych-zilnich-splavu-priznaky-projevy-symptomyTrombóza mozkových žilních splavů (Cerebral venous sinus thrombosis, CVST) je vcelku vzácné onemocnění, které je život ohrožující, jelikož dochází k ucpání mozkových řil. Úmrtnost je poměrně vysoká a to 10-13%. Trombóza postihuje častěji mladé jedince avšak výskyt v populaci je méně než 1/100.000 obyvatel.
___
___

Mezi rizikové faktory, které ovlivňují vznik trombózy, patří infekce (meningitida, absces, ORL infekce, apod.), dále jsou to neinfekční faktory, jako např. lumbální punkce, mozkové nádory, cévní mozkové příhody, nitrolební operace, atd.

Diagnostika se provádí na základě CT vyšetření hlavy.

Léčba: terapie spočívá v podání heparinu. Následně musí pacient po nějakou dobu užívat warfarin.

 

Jak se projevuje trombóza mozkových žilních splavů (sinus venosus) - příznaky, projevy, symptomy

  • pestrý klinický obraz (akutní počátek u méně než 30% pacientů
  • trombózu můžeme rozdělit do 4 skupin, podle toho, k jakému postižení dochází

1. skupina

  • pacienti s nitrolební hypertenzí (zvýšeným tlakem)
  • otok papily zrakového nervu
  • obrna VI. hlavového nervu

2. skupina

  • bolest hlavy

3. skupina

  • subakutní encefalopatie (onemocnění mozku)
  • o porucha vědomí

4. skupina – trombosa sinus cavernosus

  • chemoza (otok a zduření spojivky)
  • ptosa (pokles víčka)


Tromboza sinus venosus - obrázek, fotografie

 

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny