prosopagnosie-oblicejova-slepota-priznaky-projevy-symptomy-2Prosopagnosie (obličejová slepota, anglicky prosopagnosia) - slovo prosopagnosie pochází z řeckého základu, kdy prosopon znamená tvář a agnosia nevědomost. Je také někdy označována jako obličejová slepota. Lidé s touto poruchou mají problém rozpoznvat tváře, zatímco jiné aspekty vizuálního zpracování a fungování (např. rozhodování) zůstávají nedotčeny.
___
___

Termín prosopagnosie původně označoval stav po akutním poškození mozku a poprvé o ní byla zmínka již v 19. století. Poprvé však termín prosopagnosie použil až v roce 1947 Joachim Bodamer, německý neurolog.

Příčina: Existují dva základní typy prosopagnosie: získaná a vrozená. Získaná prosopagnosie vzniká následkem poškození okcipitálního či temporálního laloku. U tohoto typu byla někdy schopnost tváře rozpoznat přítomna, na rozdíl od vrozené, kdy jednotlivec nikdy tuto schopnost nerozvinul.

Diagnostika se provádí na základě různých testů, při kterých jsou jedinci požádáni o identifikaci známého obličeje. Tento test je však obtížné standardizovat. Další zkouškou je Benton Facial Recognition Test. V poslední době se však vyvíjí mnoho jiných testů.

Léčba bohužel v tomto případě většinou není možná. Je možný pouze určitý trénink paměti, jehož úspěch je závislý na stupni poškození mozku.

 

prosopagnosie-oblicejova-slepota-priznaky-projevy-symptomyJak se projevuje prosopagnosie, obličejová slepota - příznaky, projevy, symptomy

 • aperceptivní typ
  • apercepce: vnímání na základě zkušenosti
  • neschopnost zapamatovat si obličej a tedy dvakrát označit stejně vícekrát tutéž osobu
  • mohou být schopni rozpoznat osoby na základě jejich oblečení, účesu nebo hlasu
 • asociativní typ
  • neschopnost spojit a vybavit si informace o osobě na základě rozpoznání obličeje
 • vývojový typ
  • vrozená forma
  • celoživotní deficit
  • neschopnost rozpoznat obličej
  • děti mohou tíhnout k různým karikaturám, jelikož nejsou schopny rozpoznat, co je normální a co ne

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny