syndrom kaudy equiny priznaky projevy symptomySyndrom kaudy (syndrom caudae equinae, anglicky cauda equina syndrome) je soubor příznaků způsobených poškozením kaudy. Jedná se o vážný neurologický stav, který je způsoben lézí nervových kořenů distální míchy, uspořádaných v durálním vaku do tvaru cauda equina (tedy koňského ocasu). Nejčastější příčinou bývá masivní mediální výhřez ploténky v této etáži (hl. etáže L4/L5, tj. v oblastimezi 4. a 5. bederním obratlem).

___

___

normotenzni hydrocefalus nph priznaky projevy symptomyNormotenzní hydrocefalus (angl. NPH - normal pressure hydrocephalus) je komunikující hydrocephalus s normálním nitrolebečním tlakem. Je závažný a jde o jednu z mála léčitelných demencí. Hlavně se vyskytuje u mužů nad 60 let. Bohužel je nedostatečně diagnostikován, protože se na tuto klinickou jednotku často v praxi nemyslí.

___

___

gliomatoza mozku gliomatosis cerebri priznaky projevy symptomyGliomatóza mozku (anglicky: gliomatosis cerebri) je vzácné a obtížně diagnostikovatelné maligní onemocnění centrálního nervového systému. Typicky je postižena bílá mozková hmota v oblasti capsulae internae a přilehlých oblastí mozku se šířením směrem do mozkového kmene. Obvykle jsou postiženy obě mozkové hemisféry.

amyotroficka lateralni skleroza priznaky projevy pricina lecba 00Amyotrofická laterální skleróza (ALS, Lou Gehrigova choroba, Charcotova nemoc, motor neuron disease MND) je onemocnění u kterého je neznámá příčina. Dochází při něm k degeneraci centrálního i periferního motoneuronu. Jde o postižení multifokální s rychlou progresí, bez remisí. Postihuje svalové skupiny končetin, trupu a bulbárního svalstva. Projevy a příznaky (tedy klinický obraz), stejně jako léčba a prognóza jsou témata, která jsou obsažena v tomto článku. 

Charcotova nemoc

amyotroficka lateralni skleroza priznaky projevy pricina lecba 00Lou Gehrigova choroba (amyotrofická laterální skleróza ALS, též Charcotova nemoc, anglicky motor neuron disease MND) je onemocnění u kterého je neznámá příčina. Dochází při něm k degeneraci centrálního i periferního motoneuronu. Jde o postižení multifokální s rychlou progresí, bez remisí. Postihuje svalové skupiny končetin, trupu a bulbárního svalstva. Projevy a příznaky (tedy klinický obraz), stejně jako léčba a prognóza jsou témata, která jsou obsažena v tomto článku. 

Charcotova nemoc

vigilni koma coma vigile priznaky projevy symptomyVigilní kóma, coma vigile je specifický druh kómatu, při němž pacient působí dojmem, že se probral. Má otevřené oči které však nesledují okolí a jen bezcílně bloudí, žvýká a polyká podanou potravu, ale není možné s ním navázat kontakt.
___
___

amyotroficka-lateralni-skleroza-priznaky-projevy-pricina-lecbaMotor neuron disease MND (amyotrofická laterální skleróza ALS, Lou Gehrigova choroba, Charcotova nemoc) je onemocnění u kterého je neznámá příčina. Dochází při něm k degeneraci centrálního i periferního motoneuronu. Jde o postižení multifokální s rychlou progresí, bez remisí. Postihuje svalové skupiny končetin, trupu a bulbárního svalstva. Projevy a příznaky (tedy klinický obraz), stejně jako léčba a prognóza jsou témata, která jsou obsažena v tomto článku. 

Charcotova nemoc

vigilni koma coma vigile priznaky projevy symptomyVigilní kóma, coma vigile je specifický druh kómatu, při němž pacient působí dojmem, že se probral. Má otevřené oči které však nesledují okolí a jen bezcílně bloudí, žvýká a polyká podanou potravu, ale není možné s ním navázat kontakt.
___
___

hereditarni spasticka parapareza priznaky projevy symptomyHereditární spastická paraparéza (synonymně familiární spastická paraparéza, Strümpell-(Erb)-Lorrainův syndrom; anglicky hereditary spastic paraplegia (HSP) je skupina dědičných neurodegenerativních onemocnění, pro které je charakteristická postupující ztuhlost a kontrakce (spasticita) svalů, a to v důsledku poškození či nesprávného fungování nervů.
___
___

leighuv syndrom priznaky projevy symptomyLeighův syndrom (synonymně subakutní nekrotizující encefalomyopatie, anglicky Leigh´s syndrome/disease) je vrozené metabolické onemocnění (porucha metabolismu sacharidů), u kterého dochází k postižení centrální nervové soustavy.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny