aidp-akutni-zanetliva-demyelinizacni-polyradikuloneuritida-priznaky-projevy-symptomy-5Akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida, polyradiculitis, AIDP polyradikulopatie (Guillain-Barré syndrome = GBS, Acute inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy = AIDP) je akutní zánětlivé postižení periferních nervů, včetně míšních kořenů. Někdy dochází i k postižení senzorických, autonomních a hlavových nervů. GBS je charakterizován rozvíjející se svalovou slabostí (obrnou), parestéziemi (brněním) a ztrátou reflexů.

___

___

Typická forma mívá ascendentní (postupující od končetin směrem k hlavě), progresivní průběh. U závažných stavů dochází v důsledku obrny dýchacích svalů k respiračnímu selhání s nutností UPV (umělé plicní ventilace). První popis nemoci pochází od Landryho z roku 1859. V roce 1916 Guillain, Barré a Strohl dále rozšířili klinický popis nemoci a jako první odhalili typický laboratorní nález – proteinocytologickou disociaci v mozkomíšním likvoru (zvýšené proteiny při normálním počtu buněk). AIDP dělíme do dvou forem - demyelinizující a axonální. V USA je udáván výskyt GBS v dětském věku cca 0,5–1,5 na 100 000 dětí do věku 18 let. Příčinou vzniku bývá většinou infekce ať už gastrointestinální, či respirační. Mortalita (úmrtnost) je udávána < 5 % a je nejčastěji v souvislosti s nediagnostikovanými případy. Léčba spočívá v podání vysokých dávek intravenosních imunoglobulinů a plasmafaréze (výměna palsmy)

Jak se projevuje AIDP, polyradikuloneuritida - příznaky, projevy, symptomatologie

  • maximální projevy obrny zpravidla přichází po 2 týdnech od začátku onemocnění
  • hlavním příznakem je chabá obrna (v anglické literatuře weakness) s hypo- až areflexií (snížení až vymizení reflexů), která typicky začíná na dolních končetinách a postupuje ascendentně na trup (postiženo může být i dýchací svalstvo), horní končetiny. Nakonec může dojít i k postižení očních svalů. Tento typický průběh nazýváme Landryho ascendentní paralýza
  • slabost, parestézie a poruchu rovnováhy
  • progrese přichází v hodinách, dnech nebo i týdnech
  • obrna je většinou symetrická, fyzikálním korelátem je hypo/areflexie
  • bolest a parestezie jsou častější u dětí než u dospělých, často přichází před rozvojem paréz
  • bolest bývá u poloviny dětských pacientů iniciálním příznakem, nejčastěji je bolest udávána v oblasti ramen, zad, hýždí a stehen
  • parézy v obličeji (mohou být i asymetrické!)
  • dysartrie, dysfázie, diplopie (poruchy řeči, dvojté vidění)

AIDP, akutní zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuritida - obrázky
 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny