shorterova-neuropatie-priznaky-projevy-symptomyShorterova neuropatie (anglicky shorter neuropathy) se řadí mezi tzv. periferní neuropatie, což znamená, že postihuje periferní nervový systém, což jsou vlákna vedoucí z míchy do kůže a orgánů. Při Shorterově neuropatii dochází k poškození drobných nemyelinizovaných vláken. Úlohou těchto vláken je inervace kůže a kontrola funkce orgánů.
___
___

Podle statistik WHO se odhaduje, že nějakým typem periferní neurpoatie trpí asi 15 – 20 milionů obyvatel USA.

Příčina Shorterovy neuropatie: příčin vzniku této neuropatie je mnoho, nejčastěji se jedná o následek jiného onemocnění, jako je např. diabetes mellitus, snížená funkce štítné žlázy, Sjögrenův syndrom, vaskulitida (zánětlivé onemocnění cév), celiakie, HIV, apod. Mnohdy však může být příčina zcela neznámá a pak mluvíme o tzv. idiopatické neuropatii.

Diagnostika: diagnóza je poměrně obtížná. Jednak se řídíme klinickým obrazem onemocnění a jednak používáme pomocné testy. Mezi vyšetřovací metody patří elektromyografie (EMG testy), které však jsou pro tento druh neuropatie velmi necitlivé a mnohdy často tuto poruchu ani nezachytí. Dále můžeme použít kvantitativní senzorické zkoušky (QST). U těchto testů měříme zvýšený práh tepelné detekce, práh teplo – bolest, práh studené detekce nebo práh studené bolesti.

Léčba Shorterovy neuropatie je založena na řešení základního onemocnění, tedy samozřejmě pouze v případech, kdy je známo. V současné době však máme pouze medikamenty, které zlepší příznaky, ale onemocnění zcela nevyléčí. Podává se intravenózní imunoglobulin (IVIG) či plazmaferéza.Jak se projevuje Shorterova neuropatie - příznaky, projevy, symptomy

  • velmi variabilní

  • obvykle začínají na dlouhých nervech na nohou a šíří se směrem nahoru

  • parestézie (brnění)

  • dysestézie (porucha čití)

  • necitlivost vůči bolesti

  • pálení (algodysestezie)

  • chlad

  • mravenčení

  • někdy může způsobovat bolest lehký vánek či dotyk oblečení

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny