bulbarni-syndrom-priznaky-projevy-symptomyBulbární a pseudobulbární syndrom (anglicky bulbar, pseudobulbar syndrome) označuje poškození postranního smíšeného systému. Jde o devátý hlavový nerv - n.glossopharyngeus, desátý hlavový nerv - n. vagus a jedenáctý hlavový nerv - n. accessorius. Funkcí a uložením je s nimi úzce spjat i dvanáctý hlavový nerv - n. hypoglossus.
___
___

O bulbárním syndromu mluvíme tehdy, jde-li o periferní postižení, jsou tedy postižena jádra hlavových nervů, která se nacházejí v mozkovém kmeni. Nervy mohou být postiženy každý zvlášť nebo dohromady. Toto postižení vzniká nejčastěji při výskytu nádorů v oblasti mozkového kmene, při ischémii, při zánětech apod.

O pseudobulbárním syndromu mluvíme tehdy, jsou-li postiženy dráhy nad jádry těchto nervů. Můžeme mít také smíšený (bulbární i pseudobulbární syndrom), který vzniká při amyotrofické laterální skleróze.

Diagnostika: při diagnostice je velmi důležitá anamnéze, kde zjišťujeme dobu trvání obtíží, křeče a záškuby, bolesti hlavy, poruchy paměti, točení hlavy, zdvojené vidění, poruchy řeči, apod. Rovněž provádíme neurologické vyšetření. Také nám pomáhají zobrazovací metody, jako magnetická rezonance či CT.

Léčba: při léčbě je především nutné odstranit příčinu.


Jak se projevuje bulbární a pseudobulbární syndrom - příznaky, projevy, symptomy

 • obecně postižení měkkých struktur (jazyka, hltanu a hrtanu)
  • dysartrie (porucha výslovnosti)
  • dysfagie (porucha polykání)
 • bulbární syndrom = periferní
  • dysartrie
  • dysfagie
  • pokles měkkého patra (příznak opony)
  • snížený dávivý reflex
  • atrofie jazyka
 • pseudobulbární syndrom = centrální
  • dysartrie
  • dysfagie
  • přítomný dávivý reflex
  • jazyk bez většího postižení, spíše jen neobratnost
  • emoční labilita (spastický smích a pláč)
  • poruchy stoje chůze
 • smíšený pseudobulbární a bulbární syndrom


Bulbární, pseudobulbární syndrom - příznaky, projevy, symptomy

obrázky a fotografie budou doplněny v průběhu roku 2019

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny