Ospalá chřipka - encephalitis lethargica - von economova encefalitida příznaky projevy příčina léčbaEncephalitis lethargica, von Economova encefalitida, epidemická encefalitida (anglicky encephalitis lethargica, sleeping sickness) je onemocnění mozku neznámé etiologie. Známá je především kvůli pandemii, která proběhla na konci 1. světové války v letech 1918 – 1922, první případy se začaly objevovat už v roce 1916. Dnes se jedná o velice vzácné onemocnění, pro které je charakteristický zánět hltanu (faryngitida), po kterém následují různé poruchy spánku, bolest hlavy, horečka, svalová slabost, obrna okohybných svalů a další.

Akutní fáze trvá až několik měsíců a dominují jí příznaky meningeálního dráždění, horečka, oslabení dechu a pulzu, delirium, poruchy spánku, třes a další. Onemocnění často končilo smrtí (smrtnost 10-30%), pokud pacient přežil, často (1/3 případů) byl postižený trvalými následky v podobě změn chování a dalších psychických poruch, parkinsonismem a útlumem vědomí.

Příčina nemoci není dosud objasněna, převládají názory, že se jedná o post-streptokokovou autoimunitní reakci. Výskyt je převážně v zimních měsících a postiženi jsou především mladí dospělí a děti.

Diagnostika: určuje se na základě klinického průběhu, charakteristické jsou zejména typické projevy během akutní fáze a přechod do fáze chronické.

Léčba: léčba akutní fáze je symptomatická. Pokud onemocnění přejde do chronické fáze, může pomoci rehabilitace, logopedie, případně antiparkinsonika.

 

Jak se projevuje ospalá chřipka, encephalitis lethargica, von Economova encefalitida – příznaky, projevy, symptomy:

 • faryngitida (zánět hltanu)

 • poruchy spánku (somnolence - spavost, letargie – chorobná spavost, insomnie - nespavost, spánková inverze – spánek během dne a nespavost v noci)

 • bolest hlavy (cephalea)

 • únava

 • malátnost

 • horečka

 • svalová slabost

 • obrna okohybných svalů (oftalmoplegie)

 • škytavka

 • třes

 • změny chování

 • psychózy

 • extrapyramidové příznaky (svalová rigidita - ztuhlost, dyskinéze – porucha koordinace pohybů)

 • trvalé následky:

  • poruchy osobnosti

  • myoklonus (svalové záškuby)

  • chorea (mimovolní škubavé pohyby)

  • okulogyrické krize (abnormální pohyby okohybných svalů)

  • deprese

  • apatie

  • fóbie

  • úzkosti

  • postencefalitický parkinsonismus (rigidita – ztuhlost, dojem sochy, katatonie – neschopnost se hýbat, utlumené vědomí, mutismus - neschopnost řeči, amnézie)

 • pokles výkonnosti

 • vysoká úmrtnost, mortalita (10-30%)

 

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny