jak-se-projevuje-epiduralni-krvaceni-hematom-priznaky-projevy-symptomyEpidurální krvácení, epidurální hematom je krevní kolekce v epidurálním prostoru mezi dura mater a kalvou (kostěnou lebkou), vznikající v naprosté většině v důsledku přímého traumatu. Většinou jde o následek kolizního mechanismu poranění, v malém procentu vzniká spontánně jako krvácenído tumoru nebo vaskulární anomálie postihující kalvu (kost lebky).

___

___

Síla působící přímo na kalvu musí být dostačující k deformaci kalvy a k odtržení dura mater od lamina interna lebky. Přitom dochází k torzi či natažení vaskulárních struktur a krvácenído epidurálního prostoru. Zdroj krvácení je převážně arteriální, méně často venózní, event. obojí. V supratentoriálním prostoru představuje zdroj nejméně 50 % epidurálních krvácení arteria meningica media. Naproti tomu v oblasti zadní jámy lebeční má převážná většina epidurálního krvácení zdroj v ruptuře venózních sinů.

epiduralni-krvaceni-epiduralni-hematom-priznaky-projevyJak se projevuje epidurální krvácení - příznaky, projevy, symptomy

Narůstající množství krve v epidurálním prostoru se chová expanzívně a komprimuje mozkovou tkáň.

  • Epidurální hematom může být vzácně asymptomatický (bezpříznakový),
  • ložiskové příznaky se shodují s místem lokalizace hematomu a mají progresívní charakter. Rychlejší nástup příznaků je následkem arteriálního (tepenného) krvácení, pomalejší je v případě krvácení venózního (žilního). Dominujícím klinickým příznakem je
  • porucha vědomí. Klasicky popisovaný "lucidni interval", tj. úsek nezkaleného normálního vědomí mezi úrazem a nástupem příznaků, je patrný asi jen u třetiny pacientů. Pokud je však přítomen, trvá asi u dvou třetin případů do 6 hodin. Dalším dominujícím příznakem je
  • anizokorie (stranová nesouměrnost zornic).
  • V téměř 85 % se mydriáza (rozšířená zornice) objevuje homolaterálně místu lokalizace epidurálního hematomu a je důsledkem komprese nucleus oculomotorius v incisura tentoriijako iniciální příznak temporální herniace.
  • Lateralizovaný motorický deficit - jednostranné ochrnutí, hemiparéza se popisuje asi u třetiny pacientů a je lokalizován kontralaterálně hemoragii.
  • Někdy jsou popisovány parciální jacksonské epileptické paroxyzmy. V případě neléčeného epidurálního hematomu nastupují dále rychle známky mezencefalického syndromu s kraniokaudální deteriorací a letálním koncem.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny