landau-kleffner-syndrom-priznaky-projevy-symptomyLandau-Kleffner syndrom (anglicky Landau-Kleffner syndrome, infantile acquired aphasia, acquired epileptic aphasia, aphasia with convulsive disorder, anglická zkratka LKS)  je postupná nebo náhlá ztráta schopnosti rozumět a používat mluvený jazyk, který se vyskytuje především u dětí. Tato ztráta nejčastěji vzniká na základě mnohočetných epileptických záchvatů, které probíhají u dítěte během spánku, takže se navenek nějak neprojevují.
___
___

dravetove-syndrom-priznaky-projevy-symptomyDravetové syndrom (anglicky severe myoclonic epilepsy of infancy, anglická zkratka SMEI) je velmi vzácná forma dětské epilepsie. Z celkového počtu 500 dětí s epilepsií, maximálně 2 trpí touto formou epilepsie. Typicky se u dětí projevuje okolo druhého roku života. Příčiny vzniku tohoto onemocnění nejsou příliš známy. Mezi lékaři se uvažuje o genetické poruše, konkrétně o mutaci genu SCN1A.
___
___

absence-epilepsie-u-deti-priznaky-projevy-symptomyAbsence (epilepsie u dětí, anglická zkratka CAE, anglicky pycnolepsy) je generalizovaný epileptický záchvat, který postihuje především dětskou populaci. Nejčastěji se projeví ve věku pěti až sedmi let. Takto postižené děti trpí záchvaty, které jsou sice krátké (trvání není delší jak 20 sekund), ale zato častější.
___
___

westuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyWestův syndrom (anglicky West syndrome) je velmi nebezpečný typ epilepsie. Vyskytuje se především u dětí. Nebezpečný je v tom, že často vede k poškození mozku, což způsobí narušení mentálního vývoje dítěte. Tímto syndromem jsou častěji postiženi chlapci. Příčinou Westova syndromu jsou narušené nervové buňky.
___
___

absces-mozku-mozkovy-absces-priznaky-projevy-symptomyMozkový absces (anglicky abscessus cerebri, intracranial abscess, brain abscess) je označení pro zánětlivý proces, který probíhá přímo uvnitř mozkové tkáně. Nejčastěji se zánět dostává do mozku přímo přes kost při chronickém zánětu středního ucha nebo nosních dutin. Dalšími možnostmi průniku zánětu je cesta přes otevřené poranění lebky a dále přenos zánětu krví ze vzdáleného ložiska zánětu.
___
___

postpoliomyeliticky-syndrom-priznaky-projevy-symptomyPostpoliomyelitický syndrom (anglicky post-polio syndrome, anglická zkratka PPS) se vyskytuje mnoho let po prodělané paralytické poliomyelitidě. Nejvíce se vyskytuje u starší populace a především u těch pacientů, u kterých proběhla poliomyelitida zvlášť bouřlivě. Diagnózu stanovujeme na základě kritérií podle Muldera.
___
___

beckerova-svalova-dystrofie-priznaky-projevy-symptomyBeckerova svalová dystrofie (benigní pseudohypertrofická svalová dystrofie, anglická zkratka BMD, anglicky Becker´s muscular dystrophy) je dědičné onemocnění, které je vázáno na pohlavní chromozom X. Jde v podstatě o jednu z forem Duchenovy svalové dystrofie. Probíhá však mnohem pomaleji než Duchenova choroba a postihuje svaly nohy a svaly pánve.
___
___

ondinino-prokleti-priznaky-projevy-symptomyOndinino prokletí (synonymně syndrom kongenitální centrální hypoventilace, CCHS, primární alveolární hypoventilace, anglicky Ondine's curse, congenital central hypoventilation syndrome, primary alveolar hypoventilation) je onemocnění postihující dýchací systém a pokud se neléčí, bývá smrtelné. U pacientů s tímto onemocněním se vyskytují zástavy dechu během spánku.
___
___

sturge-weberuv-syndrom-encephalotrigeminalni-angiomatoza-priznaky-projevy-symptomySturge-Weberův syndrom (encephalotrigeminální angiomatóza, anglicky Sturge-Weber syndrome, zkratka SWS) je vzácné vrozené neurologické a kožní onemocnění. Jeho vznik je zapříčiněn chybou v mezodermálním a ektodermálním vývoji. V populaci se vyskytuje spíše sporadicky (vzácně). Onemocnění je pojmenováno podle Williama Allena Sturge a Fredericka Parkes Webera.
___
___

motor-neuron-disease-mnd-als-mnd-priznaky-projevy-pricina-lecba-20Amyotrofická laterální skleróza (zkratka ALS, anglicky amyotrophic lateral sclerosis, motor neurone disease, MND, synonymně Gehrigova choroba, Charcotova nemoc) je onemocnění neznámé etiologie (příčiny), při kterém dochází k degeneraci centrálního i periferního motoneuronu. Jde o postižení multifokální s rychlou progresí, bez remisí. Postihuje svalové skupiny končetin, trupu a bulbárního svalstva. Projevy a příznaky (tedy klinický obraz), stejně jako léčba a prognóza jsou témata, která jsou obsažena v tomto článku. 

Charcotova nemoc

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny