syndrom-predni-spinalni-arterie-priznaky-projevy-symptomySyndrom přední spinální arterie (anglicky beck syndrome, arteria spinalis anterior syndrome, anterior cord syndrome) popisuje stav, kdy je přerušen přítok krve do předních kořenů míšních, které ztrácejí své funkce (nefungují motorické pohyby), naopak zadní rohy míšní, které mají na starost rozpoznávat jemné čití a propriocepci (polohocit), nejsou porušeny.
___
___

epilepsie-se-zachvaty-pri-probuzeni-gma-priznaky-projevy-symptomyEpilepsie se záchvaty při probuzení (GMA, generalized-tonic-clonic seizures on awakening) je syndrom, který je podmíněn věkem. Je charakteristický především generalizovanými (postihující celé tělo) záchvaty tonicko–klonických křečí (náhlá porucha vědomí s pádem a tonickou kontrakcí svalstva – zvýšené svalové napětí).
___
___

jactatio-capitis-et-corporis-nocturna-rmd-priznaky-projevy-symptomyJactatio capitis et corporis nocturna (porucha spánku s rytmickými pohyby, anglicky rhythmic movement disorder - RMD) lze pozorovat u malých dětí v období těsně před usnutím nebo během spánku. Během tohoto období dochází k mimovolním pohybům těla, které jsou však rytmické. Většinou se vyskytuje u dětí do 3 let věku a spontánně vymizí.
___
___

krabbeho-nemoc-choroba-priznaky-projevy-symptomyKrabbeho choroba (anglicky Krabbe disease, globoid cell leukodystrophy, galactosylceramide lipidosis) je onemocnění, které způsobuje demyelinizaci centrálního a periferního nervového systému, což znamená, že nervy ztrácejí svůj obal a dochází tak k poškození vedení nervového vzruchu. Příčinou tohoto onemocnění je deficit lysosomálního enzymu galaktosylceramidázy. Celkový výskyt v populaci je mezi 1/100 000 až 1/200 000 živě narozených.
___
___

tromboza-mozkovych-zilnich-splavu-priznaky-projevy-symptomyTrombóza mozkových žilních splavů (Cerebral venous sinus thrombosis, CVST) je vcelku vzácné onemocnění, které je život ohrožující, jelikož dochází k ucpání mozkových řil. Úmrtnost je poměrně vysoká a to 10-13%. Trombóza postihuje častěji mladé jedince avšak výskyt v populaci je méně než 1/100.000 obyvatel.
___
___

myoklonicka-astaticka-epilepsie-dooseho-syndrom-priznaky-projevy-symptomyMyoklonická astatická epilepsie, Dooseho syndrom (anglická zkratka MAE, anglicky myoclonic astatic epilepsy, Doose syndrome) je generalizovaná epilepsie vznikající bez jasné příčiny. Vyznačuje se myoklonickými záchvaty (krátké, křečovité záškuby, křeče svalů nebo jejich částí). Myoklonická astatická epilepsie MAE byla poprvé popsána v roce 1960 Hermanem Doosem.
___
___

janzuv-syndrom-juvenilni-myoklonicka-epilepsie-priznaky-projevy-symptomyJuvenilní myoklonická epilepsie (JME, Janzův syndrom, anglicky juvenile myoclonic epilepsy, Janz syndrome) - poprvé popsal v roce 1957 Janz a Christian. Řadí se mezi nejčastější generalizované epilepsie, které se vyskytují v pubertě a v dospělosti. Můžeme ji rozdělit do několika typů. JME je až z 50% zapříčiněna genetickými poruchami. Těchto genetických poruch se u JME objevuje více a proto ji označujeme jako polygenní dědičnost.
___
___

lennox-gastautuv-syndrom-priznaky-projevy-symptomyLennox–Gastautův syndrom (LGS, anglicky Lennox–Gastaut syndrome) je forma těžko léčitelné epilepsie. Nejčastěji se mezi druhým a šestým rokem života. Je charakterizován častými a různými typy epileptických záchvatů. Často bývá také doprovázen opožděním vývoje a problémy s chováním. LGS byl pojmenován podle neurologů Williama G. Lennoxe (Boston, USA) a Henriho Gastauta (Marseille, Francie).
___
___

syndrom-centralni-apnoe-priznaky-projevy-symptomySyndrom centrální apnoe (synonymně Ondinino prokletí, syndrom kongenitální centrální hypoventilace, CCHS, primární alveolární hypoventilace, anglicky Ondine's curse, congenital central hypoventilation syndrome, primary alveolar hypoventilation, central apnoea syndrome) je onemocnění postihující dýchací systém a pokud se neléčí, bývá smrtelné. U pacientů s tímto onemocněním se vyskytují zástavy dechu během spánku.
___
___

landau-kleffner-syndrom-priznaky-projevy-symptomyLandau-Kleffner syndrom (anglicky Landau-Kleffner syndrome, infantile acquired aphasia, acquired epileptic aphasia, aphasia with convulsive disorder, anglická zkratka LKS)  je postupná nebo náhlá ztráta schopnosti rozumět a používat mluvený jazyk, který se vyskytuje především u dětí. Tato ztráta nejčastěji vzniká na základě mnohočetných epileptických záchvatů, které probíhají u dítěte během spánku, takže se navenek nějak neprojevují.
___
___

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny