priznaky-projevy-migrenyMigréna je charakterizována záchvaty pulzující, převážně jednostranné bolesti hlavy, trvající obvykle 4 až 72 hodiny. Bolesti jsou provázené nevolností, případně zvracením a přecitlivělostí na světlo a hluk. Tyto záchvaty se mohou objevovat jednak v důsledku působení zevních činitelů (emocí, nevyspání, počasí, jídla apod.), jednak přicházejí i naprosto nečekaně, bez zjevného podnětu. Údaje o počtu lidí postižených migrénou se liší, ale zjednodušeně lze říci, že migrenózními bolestmi hlavy trpí asi 10 až 20 % dospělé populace.

___
___


Jak se projevuje migréna - příznaky, projevy, symptomy

  • Ve většině případů je bolest hlavy jednostranná, během záchvatu se pak může rozšířit na celou hlavu. U některých pacientů se strany většinou střídají, u jiných nemocných působí bolest při každém záchvatu na stejném místě hlavy.
  • migrena-cluster-headache-tenzni-bolesti-hlavy-priznaky-projevy-symptomyLokalizace bolesti - bolest je nejčastěji lokalizována v oblasti čela a spánku, v okolí oka, jindy za okem či na temen i hlavy. Bolest je jednostranná a strany se mohou střídat.
  • Charakter bolesti bývá různý, nejtypičtější je bolest pulzující, kterou označují pacienti jako "údery kladivem". Někdy je bolest tupá, jindy jde o "pocit vrtáni" či "trhání".
  • Intenzita bolesti bývá různá, od mírné až po nesnesitelnou. Typické je zesílení bolesti vlivem chůze a fyzické činnosti. Do této fáze bolesti spadají také další charakteristické příznaky migrenózního záchvatu, a tím jsou nevolnost a zvracení. Dostavují se většinou před koncem fáze bolesti, někdy zvracením celý záchvat končí. Jindy může být nevolnost přítomna již od začátku záchvatu a může být ještě nepříjemnější než vlastní bolest hlavy. Část pacientů nemá pocit na zvracení v pravém slova smyslu, ale spíše jakýsi odpor k jídlu (skrytá nevolnost). K vyprovokování výrazné nevolnosti až zvracení stačí pak třeba jen vůně potravy či nucení do jídla. Jiná část pacientů trpí opakovaným zvracením již od počátku záchvatu, později dochází jen k "prázdným" zvracivým stahům. Tato zvracení jsou pak pro nemocného velmi vyčerpávající.
  • Dalším charakteristickým příznakem záchvatu migrény je nesnášenlivost světla, světloplachost. Pacienti vyhledávají temnější místnosti, zatahují závěsy, zatemňují okna a zhasínají světla.
  • Většinou špatně snášejí i sluchové a čichové podněty. Kromě nevolnosti, zvracení a světloplachosti se mohou vyskytnout ještě další příznaky, např. třesavky, pocení, bušení srdce, pocit suchosti v ústech, pocit dušnosti, někdy i průjem, zvýšené močení, zívání, závratě. Nepříznivé doprovodné příznaky mohou být tedy velmi pestré.
  • Vzezření pacientů v době záchvatů je typické: výrazná bledost obličeje s kruhy pod očima, chudá mimika obličeje.
  • Nálada je pochopitelně pokleslá, projevuje se snížená schopnost soustředění a zpomalené myšlení. Jde-li o těžký záchvat, není pacient schopen jakékoliv práce, rozhovoru ani zábavy. Je-li záchvat lehčí, pacient většinou v práci pokračuje, jeho výkonnost je však značně snížena. Většina pacientů se snaží v záchvatu migrény vzdálit se od svého okolí a lehnout si v zatemněné místnosti v co největší tichosti.
  • Trvání fáze bolesti je různé, nejčastěji několik hodin až větší část dne. Méně často může trvat 1 až 2 dny.

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny