jak-se-projevuje-cevni-mozkova-prihoda-mrtvice-priznaky-projevy-symptomyCévní mozková příhoda (CMP) je akutní onemocnění vyžadující okamžitý odborný zásah a léčbu. Jedná se o postižení určité části mozku způsobené přerušením krevního zásobení a následným odumřením mozkové tkáně kvůli nedostatku kyslíku a živin. Příčinou je buď ucpání přívodné tepny nebo její prasknutí (s devastací okolní tkáně). Existuje několik příčin této nemoci, např. hypertenze (vysoký krevní tlak), nesprávná životospráva, rozvoj aterosklerózy (kornatění cév), aneurysma (výduť).
___

Jak se projevuje cévní mozková příhoda, mrtvice - příznaky, projevy, symptomy

Klinické projevy CMP jsou velmi rozmanité od téměř bezpříznakového stavu až po závažný stav končící kómatem a smrtí.

Mezi ischemické CMP ("z nedokrvení") se řadí tzv. tranzitorní ischemická ataka, tedy krátkodobý výpadek funkce určité části mozku v trvání několika minut až hodin, který se opět spontánně zcela upraví.

Mezi symptomatologii CMP může patřit:

  • poruchy citlivosti,
  • poruchy mozkové či okohybní inervace,
  • může zvracet, mít
  • bolesti hlavy a další příznaky (viz dále).

Neurologické projevy i jejich průběh jsou u jednotlivých pacientů velmi rozmanité, společné je však to, že jsou vždy náhlé a jde o závažný stav.

Těžší forma mrtvice:

Závažnější příhoda se obvykle projevuje kvantitativní nebo kvalitativní poruchou vědomí (nemusí k němu však dojít, záleží na příčině příhody) a závažnou poruchou hybnosti – nejčastěji jednostranným ochrnutím.
Kvalitativní porucha vědomí - náhlou zmatenost, neúčelnost chování.
Kvantitativní porucha vědomí - nekontaktnost (oči otevřené, stočené na jednu stranu apod.), neprobuditelnost (koma až hluboké kóma).

Příznaky CMP v přehledu:


Náhlá slabost, necitlivost a porucha hybnosti tváře, horní a dolní končetiny na jedné polovině těla
Brní Vás tvář nebo úplně ztuhne – nemůžete se usmát, zapískat, polykat
Neovládáte svou ruku, je jako bez citu a vypadávají Vám z ní věci
Vaše dolní končetina Vás přestane poslouchat nebo podklesává při chůzi

Náhlá nerozhodnost, potíže s mluvením nebo porozuměním mluveného slova
Špatně se vyjadřujete, hledáte slova, je Vám špatně rozumět nebo nerozumíte okolí
Špatně se Vám píše nebo čte

Náhlá porucha zraku
Náhlé rozmazané vidění nebo ztráta zraku
Týká se jednoho nebo obou očí naráz. Někdy se vidění zdvojuje

Náhle vzniklé problémy s chůzí nebo závratě
Ztratíte rovnováhu, nejste schopni svou chůzi koordinovat

Náhlé silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny
Náhlá bolest hlavy, která někdy přechází ve ztuhlost krku

Domácí test aneb jak orientačně poznat možnou cévní mozkovou příhodu

Tvář
Požádejte nemocného, aby se usmál, zapískal a ukázal zuby.
U člověka s iktem dochází k poklesu ústního koutku. Pokud se nemocný usměje, ústní koutky nebudou symetrické.

Ruce
Požádejte nemocného, aby natáhl ruce před sebe a otočil je dlaněmi dolů. Ochrnutá ruka obvykle rychle klesá.
Pokud otočí dlaně vzhůru, u lehčích CMP může ruka spontánně rotovat a pacient ji "neudrží" v původní poloze.

Řeč
Požádejte pacienta, aby řekl jednoduchou větu, například: „Starého psa novým kouskům nenaučíš.“ Člověk s cévní mozkovou s postižením řečových center toho není schopen, nebo bude slova komolit.
Může se též stát, že Vám nebude takový člověk rozumět (nutno vyloučit poruchu sluchu).

Tyto příznaky mohou být i jen krátkodobé a mohou odeznít do několika minut. I v těchto případech je však zcela nezbytné rychlé ošetření, neboť riziko vzniku následné závažné cévní mozkové příhody je velmi vysoké! (tzn. stav se může vrátit/zhoršit)

Další články v této kategorii

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Psychotesty on-line.cz Bezplatná právní poradna.cz Moje starosti.cz Rady a návody Bylinky pro všechny